Islam en linkse rouwverwerking

Martien Pennings

TruthNewHateSpeech1

Natuurlijk is links eigenlijk rechts geworden en rechts links. Als ik één figuur zou moeten aanwijzen die verdedigt wat we vroeger “links” noemden dan is het wel Geert Wilders. Dat links-zijn van Wilders is dan minus de stelling dat alles verklaard en geëxcuseerd wordt door “sociaal-economische omstandigheden” en dat alles dus opgelost kan worden door West Europa tot de uitkeringsinstantie voor de hele wereld te maken.

Dit gezegd zijnde, vraag ik aandacht voor een stuk van november 2015 van een mij tot nu toe onbekende Vlaming, die zich de nick “Mondige Student” heeft aangemeten. Hij verklaart de collaborerende gekte van quasi-links in termen van de fasen van rouwverwerking zoals die onderscheiden zijn door psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Ik citeer de conclusie van deze mondige student. Het betoog dat erboven staat, moet u zelf maar lezen. De links die hij geeft zijn ook de moeite waard.

“Deze psychopathologische fases van…

View original post 101 woorden meer