De proeftuin Europa

In opdracht van de Europese Commissie: Eurislam EURO ISLAM is een Europees vergelijkend onderzoek dat analyseert hoe de integratie van de islam in de Europese lidstaten wordt beïnvloed door nationale tradities van identiteit, burgerschap en kerk-staat verhoudingen. EURISLAM onderzoeken hoe deze tradities invloed hebben gehad op de interactie tussen islamitische immigranten en hun nageslacht en … Meer lezen over De proeftuin Europa

Advertentie