Diversiteit Hoograven en regio’s

 

Diversiteit Hoograven en regio’s

 • Politieregio’s en onderzoek
 •  Hoograven invites you ( 2009)
 • Nederlandse kijk
 • Burgemeester van Zanen beloofd moslims tegen discriminatie te vechten
 • islamisering Kanaleneiland, wijk grenzend aan Hoograven
 • Hoogravense buurtvaders onderwijzen hun jeugd. Voor de die-hards onder ons dus het filmpje: vanaf ongeveer 4.18 minuut
 • Marokkaanse cultuur is islamitisch
 • ‘Cultuur’ Marokko
 • Onderwijs

 

 

 

 

 Diversiteit Hoograven en regio’s

 • Politieregio’s en onderzoek

Werkervaringsplekken Marokkaanse jongeren – Stageplaatsen allochtonen 2006 Utrecht en Rotterdam-Rijnmond

Zaltbommel

 • Hoograven invites you ( 2009)

Het sociale experiment diversiteit genaamd:

Eerste filmpje vanaf 3.45 minuut doorgaand naar het volgende filmpje.

 

 

In 2011: Omgaan met diversiteit, sinds 2003 al voetballend de islamofobie te lijf……

2006 Erasmus Universiteit Rotterdam Bestuurskunde INTEGRATIEBEVORDERING IN SPORT

 

 •  Nederlandse kijk:

Impressie vanuit de ogen van de Nederlandse bewoners: Vanaf minuut 4  zeker interessant ; ontstaan verloedering. Maar het is en blijft een wat politiek correct filmpje

 

 • Burgemeester van Zanen beloofd moslims tegen discriminatie te vechten

Het platform is een koepelorganisatie voor elf stedelijke Turkse verenigingen, waaronder vier moskeeën. Zij organiseerden zaterdag een dialoogavond met als doel ‘een vuist maken tegen terrorisme’. Aanleiding zijn terroristische aanslagen in Brussel, Parijs en Turkije.

De discussie ging met name over discriminatie van mensen met een islamitische achtergrond. Aanwezigen vertelden veel meer moeite te moeten doen om een lening te krijgen, tegenwerking van de gemeente te krijgen bij het organiseren van evenementen of – bij de politie – gediscrimineerd te worden door collega’s.

18-04-2016

discussie van Turks Platform Utrecht

 • islamisering Kanaleneiland, wijk grenzend aan Hoograven

De Albert Heijn

na de boodschappen bijAlbert Heijn de cel in

reactie AH:

In een reactie laat Albert Heijn-woordvoerster Dagna Hoogkamer weten, dat AH dit een heel vervelende kwestie vindt. “Het gaat per slot over onenigheid tussen klanten van onze winkel. En dat is helaas geëscaleerd.” Hoogkamer benadrukt in haar reactie, dat Albert Heijn op het verhaal van de man niet inhoudelijk wenst in te gaan in de media, maar dat men wel graag “tot een verhelderend gesprek met deze mijnheer wil komen”

Ook op de vraag of het verhaal van de man wat eenzijdig zou zijn voorgesteld op Facebook zegt ze. “We geven geen waardeoordeel over zijn verhaal. Wij willen slechts zo snel mogelijk met hem spreken. En dat gaat zeker lukken.”

Ze benadrukt overigens nog wel, dat het inschakelen van de politie niet lichtzinnig gebeurt bij de winkelketen.

 

 •  Hoogravense buurtvaders onderwijzen hun jeugd:

Een vreselijk filmpje daar de muziek constant op de achtergrond zit. Echter geeft het, door hun ‘pedagogische’ benadering, weer, hoe de ‘nieuwe Nederlander’ denkt, immers je benaderd een kind via de psychologische kind-denkkaders. Huis in de fik steken en auto’s kapot maken en banken overvallen enzo horen daar vermoedelijk ook bij………………….. Kan me als kind niet herinneren daar ooit enige gedachten over gehad te hebben. Maar ja ik ben ook een kafir.

Dit soort buurtvaders heb je overal, de controle over de moslim generatie van toen en nu.

Voor de die-hards onder ons dus het filmpje: vanaf ongeveer 4.18 minuut.

Mag natuurlijk ook geheel bekijken. Essentie:  Je hebt een korte weg en een lange weg in het leven. De lange weg is goed ( waaronder bidden en naar de moskee gaan en niet liegen enzo, de korte weg is als in aangedragen voorbeeden van de kinderen hierboven beschreven.

 

 Dit fenomeen van verloedering en islamiserng staat niet op zich, het gebeurd in heel veel wijken in Nederland, zeker sinds de komst van moskeeen. De zieligheidsindustrie verdient aan deze ‘prachtwijken’. Er waren  bv.  marokkaanse kinderen in de leeftijd tussen 5 en 13 jaar gezamelijk ruiten aan het ingooien in de te slopen huizen. Tijdens de ‘overgang’ van het gesloopte en nieuwbouw werd er een feestdag gehouden. Daarbij werden tenten neergezet voor verschillende activiteiten. Er was ook een speciale vrouwentent geplaatst, want de marokkaanse ( moslim) vrouwen moesten apart van de mannen feestvieren.

Er zijn vele filmpjes te bekijken op You Tube.Sinds de komst van de moskeeen zie je moslimvrouwen, die voorheen niet islamitisch gekleed gingen, nu wel met hoofddoek en zelfs burka lopen. Je ziet ze ook in opebare ruimtes, zoals ziekenhuizen, scholen, stadhuis en in winkels als zowel personeel als bezoeker. Aan de islamitische aanwezigheid is niet te ontkomen, zelfs niet tijdsens dodenherdenking. Islam is in your face, terwijl Nederlandse gebruiken langzaam ingeleverd worden!!! Het wordt pas ‘rustig’ in de wijk als er Marokkaanse buurtvaders zijn en zij hun stempel kunnen zetten in de buurt, want naar kafir oom agent wordt niet geluisterd.

Wat ik maar wil zeggen dat wij, kafirs, onze denkkaders totaal aan het aanpassen zijn aan die van de islam. Via hun paralelle islamitische manier van leven en onze aanpassingen daaraan, wordt onze westerse manier van leven geiislamiseerd, als het ware ge-moslim-denk-kadert.

 • Marokkaanse cultuur is islamitisch:

Citaat: ‘Maar de Marokkaanse tradities waren ver weg. Het enige wat gebleven was, was de richtingwijzende islam met zijn ge- en verboden. Die kwamen goed van pas bij het stichten van een gezin.’ Door Asis Aynan (Haarlem, 1980) studeerde filosofie. Hij doceert aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn laatste boek is het egoschrift ‘Gebed zonder eind’.

Bijschrift: Berbers in Nederland

Berbers is een taal, gesproken door veel Marokkanen, onder meer uit het Rif- en Atlasgebergte. In Marokko is de voertaal klassiek Arabisch, de taal van de islam; Berbers is pre-islamitisch.

Van de kwart miljoen Marokkaanse Nederlanders heeft tussen de 70 en 75 procent een Berberachtergrond. De verhouding tussen hen en de ‘Arabische Marokkanen’ is bepaald niet optimaal, bleek tien jaar geleden, toen columniste Hasna El Maroudi schreef: ,,De Berbers waren vroeger de baas in Marokko en om die reden verwijten zij ons, de Arabieren, dat wij hun land hebben ingepikt. Wij vinden op onze beurt de Berbers onontwikkeld en primitief, bijvoorbeeld omdat zij alle berggeiten naar Nederland laten overkomen. Het zijn de Berbers die het criminele pad verkiezen en het zijn dus de Berbers die de Marokkanen een slechte naam bezorgen.” Na bedreigingen staakte El Maroudi haar column.

lees hier  

 • ‘Cultuur’ Marokko:

Godsdienst

De grondwet van Marokko bepaalt dat de islam, en dan met name het malikisme de staatsgodsdienst van Marokko is[11]. De grondwet bepaalt bovendien dat dit aspect van de grondwet niet veranderd kan worden door een grondwetsherziening[12]. De Marokkaanse staat erkent wel twee andere religies in het land naast de islam: het christendom en het jodendom. 98,7% van de bevolking zijn soennitische moslims, 1,1% christenen en 0,2% joden[13].

Het soefisme kent er specifieke Maghrebijnse kenmerken: heiligenverering, bedevaart naar heiligengraven en religieuze broederschappen. Hoewel de islamitische wet verbiedt heiligen te vereren, treft men in Marokko talrijke heiligengraven (maraboets) aan. De belangrijkste soefibroederschappen zijn de Kadirijja en de Tijanjija. Marokko is sinds de oprichting in 1969 lid van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

Marokko kent geen godsdienstvrijheid. Zo is het moslims verboden te spreken over een bekering tot een andere godsdienst en kunnen Marokkaanse moslims die zich bekeren tot het christendom niet gedoopt worden[14]. Moslims is het geoorloofd hun geloof te verkondigen, maar voor christenen is dit verboden en buitenlandse christenen worden regelmatig het land uitgezet.[15][16][17] Op pogingen om moslims te bekeren tot een andere godsdienst staat voor burgers van Marokko een gevangenisstraf van een half tot drie jaar[18].

Het christendom is in Marokko aanwezig sinds de Romeinse tijd. De Heilige Marcellus stierf in Tanger in de 3e eeuw. In de achtste eeuw verspreidde de islam zich. Sinds Franciscus van Assisi vijf minderbroeders naar Marokko zond, zijn er steeds franciscanen in het land geweest. In de Franse tijd nam het aantal katholieken toe. Zo kent Marokko naast moskeeën ook vele kathedralen. De meeste christenen in Marokko zijn echter buitenlanders; Marokkanen die openlijk een christelijke samenkomst willen bijwonen, kunnen daarvoor opgepakt en verhoord worden.

De Katholieke Kerk is er ingedeeld in twee aartsbisdommen: het aartsbisdom Rabat onder leiding van Monseigneur Vincent Landel[19] en dat van Tanger en het land telt zestien katholieke scholen[20] (zie: Katholieke Kerk in Marokko).

De Marokkaanse Joden vormen een oude gemeenschap die reeds ongeveer 2000 jaar bestaat (zie: Geschiedenis van de Joden in Marokko).

lees verder

Marokko een extreem falende Staat

 

 

EN het gebeurd overal in Nederlandse wijken……………………

Klierende Marokkaanse jongeren in opdracht van hun ‘buurvaderende vaders’ vanuit moskeeen aangstuurd, die hun zin uiteindelijk krijgen ( halal vreten op scholen, geen Holocaust onderwijs, apart zwemmen, Marokkanen herdenken tijdens dodenherdenking, schoolreisjes Marokko, hoofddoekjes, geen handen geven, etc. etc. )Hoezo geen islamisering…………….

De moslimse scooterbrigade houdt pas op met tasjesroof en kofferroof en verkeer ontregelen ( alles prive meegemaakt) , angst aanjagen bij ouderen in hun auto, jeugdhonken in brand steken, dodenherdenkingen verstoren etc, als de moslimse ouderlijke buurtvaderbrigade weer een volgende slag kan slaan………..’zij laten de rust wederkeren als wij dit of dat toezeggen’………….

 • Islam en Onderwijs

https://logicfreezone.wordpress.com/2016/04/19/er-valt-niet-samen-te-leven-met-de-islam/