Erdogan wil een op een geloof gebaseerd VN

Erdogan wil een op een geloof gebaseerd UN

UN erdogan 3_wa.jpg

 

Enigszins bewerkte versie van het  oorspronkelijk artikel gepubliceerd onder de titel ‘Goed, dan … India, Japan en Israël in de VN-Veiligheidsraad’?

UN erdogans wesn islamitisch 2613

 

Tragisch genoeg, en in zijn eigen woorden, denkt Turkse president Recep Tayyip Erdoğan  (of hij doet alsof hij denkt) dat de voornaamste reden achter de terreur in Turkije  is om te voorkomen dat Turkije in de wereld van de top 10 economieën geraakt. ‘We zien heel duidelijk dat het niet in het belang van een aantal mensen is dat Turkije uitgroeid tot een van de top 10 economieën in de wereld … en ze proberen  Turkije weg te sturen via de plaag van de terreur’.

… Dus, omdat de  top 10  economieën van de wereld niet willen dat Turkije op de lijst komt; hielden ze een geheime vergaderingen en besloten dat de beste manier om de groei van Turkije te stoppen een  terreur plot was in een land dat  bekend stond voor zijn vreedzaam verleden?


Tegelijkertijd denkt de heer Erdogan dat Turkije net als ander islamitische landen dezelfde bevoegdheden zouden moeten delen als de vermoedelijke daders van het wereldwijde complot tegen Turkije: de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Erdoğan beklaagd ‘dat er geen islamitisch land tussen de vijf ‘ permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zitten.

In een recente toespraak, vernieuwde de heer Erdogan zijn beroemde ‘de-wereld-is-meer-dan-five’ artikel. ‘Er zit geen islamitisch land tussen de vijf – allemaal zijn ze christelijk, niet moslim.  Wat is dat voor aanpak? Is het eerlijk? Nee dat is het niet!’ brulde hij, iedereen eraan herinneren dat hij Turkije een moslim-lidstaat van de VN-Veiligheidsraad wil zijn ‘alleen om de Wereld eerlijker te maken’ (niet te verwarren met het feit dat de heer Erdogan  moslim is).

Gewoon lachen en  het feit vergeten dat de heer Erdogan denkt dat permanent lid China  een christelijk land is. Er kan een groei zijn in het aantal huiskerken in dat land,  toch heb ik nog steeds geen verklaring gelezen van de Communistische Partij dat de officiële religie van het land het christendom is.

Als er geen  vijf zijn , wat zou de wereld dan gelijk maken volgens de heer Erdogan? Alle 193 U.N. aangesloten landen als permanente leden van de Veiligheidsraad met allen vetorecht? Dat zou niet praktisch zijn. Elk land, wat zijn  monotheïstisch geloof vertegenwoordigt?  Impliceerd de heer Erdogan  dat hij  Israël als permanent lid wil?

Moeten China en Noord-Korea  elkaar aflossen/vervangen en het atheïsme vertegenwoordigen? Dan zou de nieuwe VN-Veiligheidsraad  India als permanent lid hebben die  het hindoeïsme vertegenwoordigen en Japan het shintoïsme .

Maar een moslim vertegenwoordiging in de VN-Veiligheidsraad kan problematischer zijn  dan meneer Erdogan voorziet. Om te beginnen, welke islamitische sekte  zou een zetel bemachtigen in de VN-Veiligheidsraad ? Soennitische of sjiitische, of beide? Als het alleen soennitische zou zijn, zou dat dan niet tegen de prediking van de heer Erdogan zijn dat alle religies moeten worden vertegenwoordigd? Dus, zal het  permanent lid van Iran een soennitische zijn. Welk soennitische land? Het is niet te moeilijk te raden wat de heer Erdogans idee is over de ideale kandidaat. Maar wat zou een eerlijke criteria zijn? ‘s Werelds ‘meest soennitische moslim land’? Helaas heeft de wetenschap  nog geen  moslim-meter bedacht.

Een natuurlijke kandidaat zou Saoedi-Arabië kunnen zijn, de bewaarder van de heilige plaats van de islam. Het zou leuk zijn om zowel Saoedi-Arabië als Iran in de VN-Veiligheidsraad bij elkaar te hebben  en in vrede – en ook met Israël.

Een ander criterium zou kunnen zijn het meest dichtbevolkte moslimland ter wereld. Dat zou  Indonesië zijn en zelfs Pakistan en Egypte zouden voor Turkije komen. Inderdaad, India, waar   in 2011 de telling  van de moslimbevolking uitwees dat het twee keer zo groot is als dat van Turkije, zou een veel betere kandidaat zijn dan de Halve Maan en Ster.

De heer Erdogan klaagt dat alle vijf permanente leden Christian zijn maar sinds de nieuwe ‘op geloof gebaseerde omgeving’ zullen er soennitische en sjiitische leden zijn, wat als de christenen  vertegenwoordiging op grond van de katholieke, orthodoxe en protestantse (en andere) godsdiensten willen ? Hoe zit het met animisten in Afrika? Of Zoroastriërs – Voor wie de heer Erdogan  nog nooit zijn diepe minachting verborgen gehouden heeft?

En hebben we het over een Veiligheidsraad of een wereldcongres van de gelovigen waaronder die met geloof in geen geloof?

Burak Bekdil is een van Ankara-gebaseerde columnist voor de Turkse krant Hürriyet Daily News en een collega aan de Middle East Forum.

VN :

De Verenigde Naties (afkorting: VN) zijn een internationale organisatie, opgericht in 1945 door 51 landen. Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

De organisatie telt sinds 14 juli 2011 193 lidstaten.[1] Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van de organisatie.[2] Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere ontmoetingen over essentiële wereldzaken en wereldomvattende gebeurtenissen. Sinds eind jaren 90 is de organisatie zich ook meer gaan richten op interne ontwikkelingen en hoe de Verenigde Naties mee kunnen groeien met de vraag naar een nieuwe methode van wereldwijde samenwerking.[3]

Er zijn zes bestuursorganen die de werkzaamheden van de organisatie aansturen: de Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat, de (tegenwoordig inactieve)[4] Trustschapsraad en het meest dwingende en bekendste orgaan van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uitmaken van het interne systeem van de Verenigde Naties, waaronder UNESCO, de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tevens hebben de Verenigde Naties gespecialiseerde programma’s, zoals UNICEF en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)