Dodenherdenking Marokkaanse vlag

Dossier Dodenherdenking longread: Hoofdstuk 2

Voor hoofdstuk 1 Israel vlag morgen of overmorgen!!!

Er is gebruik gemaakt van een selectie aan artikel-linkjes en onderlinge communicatie

 

2. Hoofdstuk Marokkaanse vlag:

 • De Marokkaanse claim
 • Moslims die voor Hitler vochten
 • Nederlandse reacties op de Marokkaanse vlag tijdens dodenherdenking
 • Verstoring dodenherdenking moslim jongeren
 • Hoogravens Belang
 • PVV Provincie Utrecht brief naar van Zanen en 4 en 5 mei comité
 • reactie Burgemeester van Zanen
 • NIOD reactie
 • 4 en 5 mei commité reactie
 • Hieronder de brief gericht aan de Koning
 • antwoord Premier Rutte
 • Reactie per brief hierop door Peter Rissing verwoord
 •  Marokkaanse jongeren verstoren dodenherdenking in Amsterdam 2003
 • Hoe het Nederlandse volk denkt over de Marokkanse vlag tijdens dodenherdenking; reactie PVV en CIDI
 • Marokkaans Buurtvaders tijdens dodenherdenking Hoograven Utrecht
 • Hoe  4 en 5 mei over dodenherdenking denkt
 • Hoe de ‘nieuwe Nederlanders’ 4 en 5 mei ervaren

 

Doel Islam

 • Islamiseren

 

2. Hoofdstuk Marokkaanse vlag:

 •  De Marokkaanse claim:

ontstaan en hier

initiatiefnemer marokkaanse vlag tijdens herdenking snapt ophef niet

 •  Moslims die voor Hitler vochten:

Moslims die voor Hitler vochten de ontkenning

 •   Nederlandse reacties op de Marokkaanse vlag tijdens dodenherdenking; reactie PVV en CIDI:

‘Geen Marokkaanse vlag…’

vanaf minuut 3

 •  Verstoring dodenherdenking moslim jongeren:

Een groep jongens heeft gisteravond in Bergen op Zoom de dodenherdenking verstoord door leuzen over Palestina te schreeuwen. Ze deden dat tijdens de twee minuten stilte. Ook in Zoetermeer en Hoofddorp ging het mis. dodenherdengking op verschillende plaatsen verstoord  en  hier . Ook Kanaleneiland, de wijk grenzend aan Hoograven hier

 

 • Hoogravens belang:

Vice-voorzitter Herman Aarsman van de Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang: „Sinds de oorlog worden de doden herdacht in de wijk. Eerst een stille tocht door Hoograven en daarna de plechtigheid bij de boom. ,,Tijdens de tocht waren er wat jongens die dingen riepen om de aandacht te trekken. Daarom vroegen wij de Marokkaanse buurtvaders: ‘waarom doen julie niet mee’.’’

Twee jaar terug waren de buurtvaders er voor het eerst bij. ,,Vorig jaar wilden ze meedoen met de plechtigheid,’’ zegt Aarsman. ,,Daar moesten we wel even over nadenken. En toestemming vragen aan de gemeente want je hebt met allerlei protocollen en zo te maken. het mocht.’’  lees hier

Voor uitleg zie verder filmpje bij claim hierboven.

 • PVV Provincie Utrecht brief naar van Zanen en 4 en 5 mei comité :

Namens de PVV-fractie in de Provincie Utrecht, R.G.J. Dercksen met een CC naar het
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM

de brief

Zelf kopie brief verzonden aan Brugemeester van Zanen waarop ik volgende reactie kreeg die ik doorgestuurd heb naar Prvincie Utrecht PVV, daar zij geen reactie hadden ontvangen.:

 • reactie Burgemeester van Zanen:

Geachte mevrouw ………………..,

Onder dankzegging voor uw mail met betrekking tot de Dodenherdenking in de wijk Hoograven bericht ik u het volgende.

Net als de Utrechtse verenigingen die de herdenkingsbijeenkomsten organiseren, ben ik mij zeer bewust van het feit dat op 4 mei om 20.00 uur twee minuten stilte in acht wordt genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Naar aanleiding van onder meer de PVV fractie in de Provincie Utrecht heb ik opnieuw ruggenspraak gehouden met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Comité 4 mei Herdenking Utrecht en de Hoogravense wijkvereniging. Mij is gebleken dat er vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan de lokale organisaties ruimte wordt gegeven om aan de herdenking een specifieke invulling te geven, zoals de wijkvereniging dat doet in de wijk Hoograven.

 Tenslotte meld ik u dat ik grote waardering heb voor de wijze waarop de Utrechtse verenigingen samen met betrokken wijkbewoners invulling geven aan de waardevolle traditie van herdenken van onze Nederlandse slachtoffers.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan van Zanen,

Burgemeester van Utrecht

 • NIOD reactie

Geachte mevrouw …………………,

 Het NIOD als geheel heeft geen mening. Alleen individuele medewerkers van het NIOD kunnen een mening hebben.

 Over de bijdrage van Marokkaanse militairen aan de bevrijding van Nederland heeft NIOD-voorlichter David Barnouw in 2008 het volgende gezegd:      

 Hoe groot was de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland?

 „Bijzonder klein. Of je moet de Canadezen als allochtonen zien. Wat we weten is dat er negentien Franse soldaten uit Marokko in het Zeeuwse Kapelle begraven liggen die bij oorlogshandelingen in 1940 zijn omgekomen. Twaalf van hen zijn omgekomen bij gevechten, zeven zijn omgekomen in Frankrijk en aangespoeld in Nederland.”

 De rol van Marokkanen bij de bevrijding van ons land is te verwaarlozen, zegt de PVV. 

 „Dat klopt, als je er op die manier naar kijkt. De rol van allochtonen bij de bevrijding van Europa is echter wel significant te noemen. Er is veel bekend over Marokkaanse strijders in Duitsland en Italië.”

Dit is te vinden op http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1891654.ece/Marokkanen_vochten_niet_om_Europa_te_redden. Deze link heb ik u ook in mijn vorige bericht reeds gestuurd.

 Dat er in Nederland in 1944-1945 voor zover bekend geen uit Marokko afkomstige troepen hebben gevochten, hoeft niet per se te betekenen dat zij niet aan de bevrijding van Nederland hebben bijgedragen. Door elders in Europa (in Italië en Frankrijk) de Duitsers te bestrijden, hebben zij in ieder geval afbreuk gedaan aan de Duitse militaire kracht, en dat kan ook gevolgen hebben gehad voor de strijd in Nederland. Vandaar dat dr. W. Klinkert, docent militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire Academie Breda, over Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs die in Europa hebben gevochten heeft gezegd: “Zij hebben bijgedragen aan onze vrijheid, dat mogen we niet vergeten.” (Zie http://www.art1.nl/artikel/3344-Artikel_dr_W_Klinkert_De_Marokkaanse_militaire_bijdrage_aan_de_strijd_tegen_Nazi-Duitsland.) Zoals David Barnouw al aangaf: het is maar net hoe je er naar kijkt.

 Graag wens ik u eveneens een heel fijn 2016 toe.

 Met vriendelijke groet,

Jeroen Kemperman

NIOD Afdeling Collecties en Diensten

NIOD embleem !cid_image001_gif@01D146EA

 • 4 en 5 mei commité reactie:

Geachte………

Hartelijk dank voor uw email.

We herdenken tijdens de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei de Nederlandse Oorlogsslachtoffers, lokaal kunnen er andere accenten worden gelegd zonder dat de kern van 4 mei wordt aangepast. Er zijn inderdaad veel Marokkanen omgekomen vooral bij de bevrijding van Italië.

 Utrecht heeft de vlag gehesen om een brug te slaan naar de inwoners van Utrecht hun wortels hebben liggen in Marokko. Dat heeft een mooie symbolische waarde in zich.

 Met vriendelijke groet,

 Jan van Kooten

directeur

dodenherdenking embleem 4 en 5 mei comite !cid_image001_jpg@01D09DE3

 

Gezien de enorme bult communicatie tussen mij en 4 en 5 mei commité, NIOD, Oranje vereniging Hoogravens Belang, privé personen,  Gemeente Utrecht en politiek provincie Utrecht, met daarbij enorme hoeveelheden media-linkjes, werd het moeilijk een kort en bondige brief in elkaar te zetten gericht aan onze Koning. Peter Rissing heeft mij daarbij geholpen waarvoor zeer vriendelijke dank. Dat is best veel werk geweest. De brief bevatte heel veel verwijzingen die alleen online met een klik te bezichtigen zijn, dit omdat de brief anders een boekwerkje zou worden. De uiteindelijke brieven aan de Koning zijn geplaatst op E. J. Bron , waarvoor dank, nu ook hier.
 • Hieronder de brief gericht aan de Koning:

Aan

Zijne Majesteit de Koning
Paleis Noordeinde
Noordeinde 68

2514 GL Den Haag

Koninkrijk der Nederlanden.

Utrecht, 1 januari 2016

Koninklijke Hoogheid,

 dat ik mij tot U wend vindt zijn oorsprong in het feit dat onze regering zich te veel heeft vervreemd van uw Nederlandse volk. Ik ben mij ervan bewust dat U zich niet hoort te mengen in politiek gevoelige zaken, echter deze zaak betreft het landsbelang, want onze cultuur -mede gevormd door uw voorouders- staat onder ernstige druk. Vele Nederlanders, en vooral de oudere generaties waarvan velen offers hebben gebracht voor de vrijheid, democratie en mensenrechten of die gedurende de wederopbouw na 1945 keihard hebben gewerkt om ons mooie land weer welvarend te maken, zijn ten einde raad. Vooral zij worden door onze regering geofferd aan de financiële veelvraat EU geheten en de jongere generaties worden achtergesteld om voorrang te geven aan een enorme bonte stoet nieuwkomers die maar niet wil integreren en daarom onze cultuur op afzienbare tijd te gronde zal richten, tenzij er drastische maatregelen worden genomen om uw en ons cultureel erfgoed voor verval te behoeden.

Uit deze nood geboren wil ik met dit schrijven een schrijnend pijn -dat verbonden is aan dit culturele verval- onder uw aandacht brengen dat veel autochtone Nederlandse burgers ervaren inzake de herdenking van de gevallenen door het naziregime tot 1945 uitmondend in de Nederlandse Nationale Dodenherdenking (ND), waarbij sinds kort ook de Marokkaanse vlag wordt gevoerd.

De reden dat ik mij tot U wend is vooral omdat relevante overheden verantwoording naar elkaar blijven afschuiven. Burgemeesters verwijzen naar lokale comités of het ministerie van VWS, die op hun beurt weer verwijzen naar het beleid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei die op haar beurt weer aangeeft dat het beleid, hoewel niet bindend, aan verandering onderhevig is en op lokaal niveau kan worden bepaald.

Veelvuldige correspondentie met deze overheden en comités is voorhanden en kan op uw verzoek direct worden toegestuurd.

Omdat

Hieronder geef ik aan waarom toevoeging van het voeren van de Marokkaanse nationale vlag bij de ND onterecht is, als beledigend wordt ervaren door de meeste autochtone Nederlanders en meer gebaseerd op is sentimenten (angst voor straatterreur) dan op toetsbare argumenten. Dit is zo omdat:

– er geen andere gronden zijn om deze vlag wél te voeren tijdens de ND, anders dan om het Marokkaanse islamitische relschoppertjes naar de zin te maken in de hoop dat zij daardoor niet meer met de herdenkingskansen gaan voetballen, antisemitische leuzen roepen of “Aluha Akbar” schreeuwen.

– er geen historische feiten (ook niet volgens het NIOD) aangedragen kunnen worden voor eerbetoon aan Marokkaanse militairen, omgekomen op Nederlands grondgebied.

– een dergelijk exclusief eerbetoon aan een zeer klein aantal Marokkanen die -alleen door de Marokkaanse gemeenschap– worden verondersteld te zijn omgekomen bij de bevrijding van Nederland, een slag in het gezicht is voor de grote aantallen onder meer Franse, Engelse, Poolse en Canadese geallieerde gesneuvelden die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

– Marokko gedurende de Tweede Wereldoorlog nog niet als onafhankelijk land bestond en er dus geen oorlogsverklaring of Marokkaans beleid ten grondslag lag aan een militair Marokkaans ingrijpen op Nederlands grondgebied.

– daar waar Marokkaanse divisies van de Franse strijdkrachten in actie kwamen zij zich -meer in ISIS-stijl- bezig hielden met het verkrachten en vermoorden van burgers dan met daadwerkelijke oorlogsvoering.

– de ND een uniek keerpunt in onze vaderlandse geschiedenis markeert mede omdat het dramatische morele verval dat aan de Tweede Wereldoorlog ten grondslag lag en de massale slachtingen die daar uit zijn voortgekomen een omslag in de Nederland cultuur hebben bewerkstelligd ten aanzien van het antisemitisme en het kolonialisme.

– de verandering die de ND markeert heeft Nederland ook een groot voorvechter gemaakt van de mensenrechten (UDHR), een verandering die niet mag worden bezoedeld door ideeën die de Nederlandse cultuur niét eigen zijn, zoals -de door de meeste Marokkanen geprefereerde- islamitische mensenrechten versie (CDHRI)

– juist in de huidige periode waarin, mede door de islamisering, ook in Nederland het antisemitisme toeneemt en de Holocaust door islamitische voormannen wordt gebagatelliseerd, is het van belang de ND in haar zuivere vorm niet door deze invloeden te laten verworden tot een internationale multi-interpretabele dhimmitude festiviteit.

– er geen andere dan politieke (het paaien van allochtone stemmen) overwegingen ten grondslag kunnen liggen aan het aanpassen van de ND -die stamt uit de tijd dat Nederland inderdaad nog monocultureel was- om het de multiculturele maatschappij die Nederland is geworden naar de zin te maken.

– er in Marokko een duidelijksfeer van antisemitisme heerst en Marokkaanse organisaties in Nederland nadrukkelijk (maar vervat in politiek correcte taqiyya formulering) de terroristische Hamas-regering ondersteunen.

– in de Marokkaanse vlag prominent de islamitische vijfpuntige ster staat die de vijf pijlers van de islam symboliseert.

Islam

Islamitische invloeden in ons land, zeker ook in relatie tot de ND, dienen met argwaan te worden beschouwd vanwege de sympathie en overeenkomsten tussen hetDuitsenaziregimeen de islam.

Typerend hiervoor is de recente suggestie van het CMO om gedurende de ND stil te willen staan bij allen (dus ook de daders) die in Nederland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via deze slinkse –menslievend klinkende- omweg willen de islamitische voormannen bereiken dat er ook eer zal worden betoond aan hun nazibondgenoten uit de Tweede Wereldoorlog. Dit met als doel dat het moordende kwaad van de nazi’s kan worden vergoelijkt en gebagatelliseerd. Doorgeredeneerd is een ultieme vorm van deze gedachtegang  een herdenkingsmonument voor alle voormannen uit de Tweede Wereldoorlog; Churchill, Roosevelt, Stalin en Hitler tezamen.

Majesteit, samengevat: nu, in een periode dat aan onze gevestigde cultuur -onder meer onder invloed van de EU en (multiculturele) minderheden– op ondemocratische wijze veranderingen worden opgelegd, dient de mijlpaal van onze ND onaangetast te blijven om alleen diegenen te eren voor wie de ND in oorsprong is bedoeld.

Mijn vraag

Het zwartepietdrama toont aan hoe in korte tijd niet representatieve minderheden en ondemocratische externe organisaties als de VN en de EU de Nederlandse cultuur veranderingen kunnen opdringen. Uit naam van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog -die zich om voor de hand liggende reden niet meer in deze discussie kunnen mengen- vraag ik U mij te adviseren hoe ik de nodige stappen kan nemen om de moraal achter de herdenking niet te bezoedelen met moderniteiten als Marokkaanse vlaggen, het herdenken van de gedode nazi’s op 4 mei of het halfstok voeren van de EU vlag in ons land.

Hoogachtend,

Peter Rissing

namens ……

 • antwoord Premier Rutte:

 

amtwoord rutte brief koning aangepast 1

 • Reactie per brief hierop door Peter Rissing verwoord:

 

Aan

Zijne Majesteit de Koning

en

Mijnheer drs. C. Breedveld.

Kabinet van de Koning

Postbus 20016

2500 EA ‘s-Gravenhage

Koninkrijk der Nederlanden.

Utrecht, 24 februari 2016

 

Koninklijke Hoogheid, geachte mijnheer Breedveld,

mijn dank voor uw reactie in uw schrijven van 28 januari jl.

Tot mijn teleurstelling las ik daarin echter dat U het schrijven ter behandeling heeft gesteld aan de minister-president van ons in cultureel verval verkerende maar nu nog mooie land.

Teleurstelling omdat dit er toe zal leiden dat het Ministerie van Algemen Zaken het schrijven ongetwijfeld zal doorzenden naar het Ministerie van VWS, die op hun beurt -zoals ik eerder schreef- weer zal verwijzen naar het beleid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, die op haar beurt weer zal aangeven dat het beleid, hoewel niet bindend, aan verandering onderhevig is en op lokaal niveau kan worden bepaald enzovoorts.

Dit met het gevolg dat ook dit jaar door lokale Oranje-comités weer de knieval naar Marokkaanse relschoppertje en de islamitische gemeenschap zal worden gedaan, zoals ik ook omschreef.

Dat ik mijn eerder schrijven aan U, de Koning van Nederland richtte, vind zijn reden in het door mij omschreven nakende culturele verval van onze maatschappij, een boven-politiek drama.

Samengevat

Samengevat schreef ik ook dat veel autochtone Nederlandse burgers ten einde raad zijn nu bij de Nederlandse Nationale Dodenherdenking (ND) sinds kort ook de Marokkaanse vlag wordt gevoerd waartegen maatregelen dienen te worden genomen om uw en onze cultuur voor dit verval te behoeden.

Dit verval komt voort uit geschiedenisvervalsing en politiek opportunisme omdat:

– de grond om deze vlag te voeren tijdens de ND is: het Marokkaanse islamitische relschoppertjes naar de zin te maken,

– er geen historische feiten aangedragen kunnen worden voor eerbetoon aan Marokkaanse militairen op Nederlands grondgebied,

– een dergelijk eerbetoon een slag in het gezicht is voor de vele Canadezen die sneuvelden voor de bevrijding van ons land,

– Marokko gedurende de Tweede Wereldoorlog nog niet als onafhankelijk land bestond,

– Marokkaanse divisies van de Franse strijdkrachten die elders in Europa wel in actie kwamen zich in ISIS-stijl bezig hielden met verkrachten en moorden,

– de ND een uniek keerpunt in onze vaderlandse geschiedenis markeert ten aanzien van het antisemitisme en het kolonialisme en Nederland een voorvechter heeft gemaakt van de mensenrechten (UDHR) anders dan de door de meeste Marokkanen geprefereerde islamitische mensenrechten versie (CDHRI),

– in deze huidige periode waarin ook in Nederland het antisemitisme toeneemt de ND in niet hoort te verworden tot een multi-interpretabele dhimmitude festiviteit,

– er geen andere dan politieke overwegingen ten grondslag liggen aan het aanpassen van onze ND

– en omdat in de Marokkaanse vlag prominent de islamitische vijfpuntige ster staat die de pijlers van de islam symboliseert.

Ten aanzien van de islamitische invloeden in ons land maakte ik U uitgebreid en goed onderbouwd attent op de sympathie voor en overeenkomsten tussen het Duitse naziregime en de islam die -momenteel ook in Nederland- vast voet aan de grond krijgt.

Daarom Majesteit en mijnheer Breedveld, verzoek ik u nogmaals en dringend mij te adviseren hoe ik -buiten het politieke systeem om- de nodige stappen kan nemen de ND niet te laten bezoedelen met moderniteiten als de Marokkaanse vlag of het herdenken van de gedode nazi’s op 4 mei.

 Hoogachtend,

Peter Rissing

Namens:

 

 

 •  Marokkaanse jongeren verstoren dodenherdenking in Amsterdam 2003:

hier te lezen

 • Marokkaans Buurtvaders tijdens dodenherdenking Hoograven Utrecht:

Men blijft vasthouden aan de leugens, om zo de slachtofferrol uit te buiten ( dat is wat ik denk). In dit filmpje wordt gerefereerd aan de Marokkaanse WOII bijdrage onder Franse vlag…….. U ziet een klein Israelvlaggetje wat inmiddels ergens in de struiken ligt………………………..

 

 • Hoe het Nederlandse volk denkt over de dodenherdenking:

Een Vandaag onderzoek nationale dodenherdenking

Universiteit Utrecht krijgt 5 ton voor 3 jaar onderzoek naar beleving dodenherdenkin generaties en medelanders 2012 start

 • Hoe  4 en 5 mei over dodenherdenking denkt:

Jan Franssen, vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2010

Nine Nooter, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

4 en 5 mei comité presenteert de resultaten van dit 5 ton kostende onderzoek van de Universiteit Utrecht

 • Hoe de ‘nieuwe Nederlanders’ 4 en 5 mei ervaren:

lees hier

hier nog zo’n cultuurverrijker

Maar, wij, Nederland, blijven omwille van diversiteit en andere EU-utopieen, doormiddel van leugens en bedrog, een Marokkaanse vlag hangen tijdens dodenherdenking. Al die zogenaamde organisaties als 4 en 5 mei comité (‘het ligt er maar aan hoe je het bekijkt’), Gemeentes ( ‘daar gaan we niet over’ en ‘Oranje Vereniging Hoogravens Belang doet het prima’) , NIOD ( ‘wetenschap doet geen uitspraken en heeft geen mening’) etc, verwijzen naar  Oranjevereniging, opdat de Marokkanen in de wijk ook mee kunnen doen………………, want hebben ze het niet over de valse bijdrage van Marokkanen in Zeeland tijdens WOII  Nederland te bevrijden, dan wordt het opeens de Marokkaanse bijdrage in Italie tijdens WOII Europa te bevrijden….. Tja je moet wat om je islamieten tevreden te houden……………..

Doel Islam

 • islamiseren

 

Voor degene die iets meer over Hoograven en omstreken te weten wil komen. Een wijk die net als vele wijken in Nederland en alle lidstaten binnen EU en zelfs daarbuiten, door islamisering  (met behulp van politici zowel landelijk als regio gebonden, regering en EU) ons van onze gebruiken ontdoen. hier

Nog even en dan word de Nederlandse vlag ook niet meer gehangen omdat dat moslims zou beledigen: hier

Of straks geen Nederlandsvolkslied meer omdat………………………… : hier