Dodenherdenking; soms word je er stil van…..

Nederland is zijn verantwoordelijkheid en fatsoen verloren ten bate van islamitische jodenhaters  toen en  nu en ten bate van de NAZEU-droom

En dit is niet de eerste keer………………….

Nu wil het feit dat een verzoek om ook de Israel vlag te hijsen tijdens Dodenherdenking in dezelfde wijk als waar de Marokkaanse vlag hangt, is afgewezen…………… lees verder waarom.

Het gaat gewoon om het MEEDOEN, verdere inhoud zit er niet meer in  bij hen helaas……..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
een kleine Israel vlag wel toegestaan….: bron anoniem

 

Dossier Dodenherdenking longread: Hoofdstuk 1 : De Israel vlag

Er is gebruik gemaakt van een selectie aan artikel-linkjes en onderlinge communicatie. Rekent u maar dat alle betrokken instanties bewijslast ten over hebben gehad over de misvatting Marokkaanse bijdrage en bewijs bijdrage verzet Joden tegen Hitler en joodse slachtoffers. ( wat op zich al erg genoeg is dit te moeten overleggen). Ik laat u dit zien omdat het aangeeft waartegen je moet opboksen……….

inleiding

1. Hoofdstuk Israel vlag

 • 4 en 5 mei comité
 • Israel vlag verzoek
 • Voorzitter Oranje vereniging Hoogravens Belang
 • Leden, namens bestuur Oranje Vereniging Hoogravens Belang
 • Gemeente Utrecht
 • even een weetje
 • Hoe Westerse  Moslims  Joden zien
 • De Westerse onwil naar het Holocaust monument

 

 

inleiding

Waarom ja voor een Marokkaanse vlag en nee voor een Israel vlag tijdens dodenherdenking. Waarom niet alleen een Nederlandse vlag.  Zij  bepalen het in de wijk Hoograven met goedkeuring/onder toeziend oog  van NIOD, Politiek correcten, 4 en 5 mei Commité, Burgemeester en wethouders van Utrecht en in opdracht van de Moskee.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Een Marokkaans/Nederlands jongetje houdt de Marokkaanse vlag gestrekt in Hoograven tijdens dodenherdenking. Bron: wil anoniem blijven

 

1. Hoofdstuk Israel vlag:

 

 • 4 en 5 mei comité

Geachte mevrouw ……………..,

 Hartelijk dank voor uw bericht.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft, zoals u schrijft, richting aan herdenken, vieren en herinneren. Wij organiseren jaarlijks op de Dam in Amsterdam de Nationale Dodenherdenking . Daarnaast adviseren we, indien gevraagd, lokale comités en gemeenten over de invulling van ‘hun’ herdenking. Wij bepalen echter niet. Met andere woorden, wij geven richting aan het herdenken, maar lokale comités en gemeenten zijn vrij de herdenking naar eigen inzichten in te vullen. Dit geldt dus ook voor de dodenherdenking in de Utrechtse wijk Hoograven. U geeft aan tijdens die herdenking een Joodse vlag te willen zien hangen. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met de gemeente Utrecht of met het eventuele lokale comité dat deze herdenking organiseert.

 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 Met vriendelijke groet,

 Frank van der Elst

Secretariaat

dodenherdenking embleem 4 en 5 mei comite !cid_image001_jpg@01D09DE3

Israel vlag verzoek:

Wederom verzoek:

Geachte dame, heer,
Vanaf 2013 probeer ik al een Israel vlag met dodenherdenking geplaatst te zien in de wijk.
Via verschillende kanalen, ook het uwe via de voorzitter, Gemeente (die mijn verzoek doorstuurde aan u een aantal maanden terug in 2015) en 4&5 mei comité.
Allen verwezen naar u.
Misschien hebben mijn berichten u niet bereikt, vandaar mijn verzoek met motivatie ( waarvan ik denk dat deze totaal niet aan de orde behoeft te zijn) in een wordbestand.
Zie bijlage
Gaarne reactie
 • Israel vlag verzoek als bijlage bij verzoek hierboven:

 

Geacht Hoogravens belang, Oranje vereniging, bestuur en leden.

 Gaarne zie ik bij dodenherdenking in de wijk een Israël vlag hangen, de enige Joodse uiting.

Zoals u weet zijn er meer dan 1000 Joden uit Utrecht weggevoerd tijdens WO II en  meer dan 100.000 Joden vanuit Nederland. Zoals u misschien weet hebben Joden meegevochten Europa te bevrijden: o.a. hier te lezen, maar er is meer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joods_verzet_tegen_de_nazi’s

Ik vind het als Nederlandse zeer belangrijk dat als er tijdens dodenherdenking vlaggen van andere nationaliteiten hangen er ook een Israël vlag behoort te hangen. Immers WOII ging voor een groot deel over de Holocaust. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust).

 etc. etc.

Met vriendelijke groeten …………………………….

 • Voorzitter Oranje vereniging Hoogravens Belang:

 

Geachte……….,

wij zijn al jaren bezig omiemand van de Israel se gemeente, tijdens dodenherdenking

bij een komst een woord te doen. we horen graag of u dat wil doen.

Vr.Gr. Herman Aarsman. Hoogravensbelang

 

Vervolgens:

Geachte   ……………..

als antwoord op u mail heb het bestuur besloten,

geen uitbreiding van de vlaggen te doen .

Vr Gr H.Aarsman Hoogravensbelang.

 

Waarom niet, omdat het bestuur dat besloten had, was zijn antwoord.

 

 • Leden, namens bestuur Oranje Vereniging Hoogravens Belang:

 

Geachte mevrouw ……………….,
 
Recent hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het bestuur van Hoogravens Belang om geen Israelische vlag te hijsen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in onze wijk. Graag informeren wij u middels deze mail over de reden hiervan.
 
Tijdens de jaarlijkse herdenking hijsen wij drie vlaggen in Hoograven. Naast de Nederlandse, zijn dit de Canadese en de Marokkaanse. De Nederlandse vlag hangt er uiteraard vanwege het feit dat het de nationale dodenherdenking is. De Canadese vlag hangt er om de bevrijders van Hoograven te herdenken.
 
Als bestuur van wijk- en oranjevereniging hebben wij ervoor gekozen om ook de Marokkaanse vlag te hijsen. De belangrijkste reden is dat er in onze wijk veel inwoners van Marokkaanse afkomst wonen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hebben ook hun voorvaderen strijd geleverd, zelfs in Nederland (in dienst van het Franse leger).
 
Op nadrukkelijk verzoek van deze groep inwoners wordt daarom ook de vlag van het land van hun voorvaderen gehesen. Deze bijzondere aandacht voor dit stukje (onbekende) geschiedenis betekent veel voor deze groep inwoners en leidt er ook toe dat elk jaar een groot deel de herdenking bezoekt. Hiermee wordt dus ook een grote groep inwoners bereikt, die niet als vanzelfsprekend op 4 mei bij de herdenking aanwezig zou zijn.
 
Bovenstaande overwegingen gaan in onze ogen niet op voor de Israelische vlag. Wij denken dan ook niet dat een Israelische vlag de juiste wijze is om aandacht te schenken aan de verschrikkingen die de joodse bevolking van Hoograven heeft moeten doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat dat op andere manieren beter kan.
 
Om die reden hebben wij als vereniging de afgelopen jaren uitgebreid bij de herdenking stilgestaan bij deze verschrikkingen,  o.a. door vertellingen van  gast sprekers zoals P. Sprangers (Historisch Hoograven).  En dat zullen wij ook blijven doen, omdat het zo ontzettend belangrijk is dat dit nooit mag worden vergeten.
 
Wij hopen u op deze wijze afdoende te hebben geïnformeerd. Wij  spreken de wens uit ook u dit jaar bij de herdenking te mogen ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Hoogravens Belang,
Namens deze, Paul Sturkenboom en Etienne Weijers
 •  Gemeente Utrecht

Geachte mevrouw……………………….,

Op verzoek van burgemeester Van Zanen informeer ik u als volgt.

 ‘Van uw verzoek om tijdens de Dodenherdenking in Hoograven de Joodse vlag te mogen hangen heb ik kennisgenomen.

 Het is een goede traditie in Utrecht dat wijkverenigingen die de jaarlijkse herdenking organiseren, bepalen op welke wijze zij hier invulling aan geven. Uw verzoek zal onder de aandacht worden gebracht van het bestuur van de Oranjevereniging Hoogravens Belang.’

 Met vriendelijke groet,

Yvette Wildschut,

secretariaat burgemeester Van Zanen

 • even een weetje

Joods verzet tegen Nazi’s

Joden waren niet alleen slachtoffers, ze vochten ook mee Europa te bevrijden.

 •  Hoe Westerse Moslims  Joden zien:

Een selectie:

Jet Bussemakers in gesprek met Abdellah Dami over dodenherdenking

uitzending ( wel zoeken op NL2 uitzending gemist) Ramadan van het NMO door Abdellah Dami dodenherdenking 2009  In deze door Abdellah Dami gepresenteerde aflevering: 1. de rubriek ‘In Focus update’: media- en cultuurnieuws; 2. studiodiscussie o.l.v. Abdellah Dami over de vraag of dodenherdenking op 4 mei niet sterker gekoppeld moet worden aan slachtoffers van hedendaags oorlogsgeweld.Abdellah Dami : islam invloed op onze dodenherdenking

islamisering van dodenherdenking tot anti israelpropaganda

Jodenhaat door moslims via misbruik dodenherdenking

Moslima vraagt toestemming om dodenherdenking in Zeeland bij te wonen

Verwarrend rapport over antisemitisme moslim-jongeren  en hier PDF: annefrank.org en pdf onderzoek Jonker Verwey instituut 2015

Voor Ahmed Aboutaleb zijn Joden en Israëliërs een pot nat  En ik betwijfel zijn Nederlandse loyaliteit :Kamervragen PVV over Aboutaleb krijgt lintje Marokkaanse koning

Europa onder het zwaard van de islam:  Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: februari 2002) (Laatste bewerking: 29 maart 2016)

Oproep moslimfascist Youness Ouaali: “Vanaf vandaag alle Israelische toeristen kapot slaan”  

 

 

Hitler en Islam

Turban und hakenkreuz deel 1-5 : deel 1 , deel 2,deel 3 ,deel 4 ,deel 5

Hitler en islam playlist:Hitler en islam

Nazis und muslime: hier

Der Moslem Hitlers Verbundeter: hier

 

 •  De Westerse onwil naar het Holocaust monument

Ik weet het, het heeft niets met een Israelische vlag tijdens dodenherdenking te maken, maar het geeft wel weer hoe men, via de ophitsende media berichten over Israel en ophitsende aanvallen van met name links en Islam jegens Israel, afkeer en

Eindelijk een plek in Amsterdam voor het Holocaust monument.

 

´Men had net zo goed de hakenkruis kunnen neerhangen als vlag , de boodschap is dezelfde…………………..´