Inbreng Geert Wilders bij debat over meer investeringen bij de veiligheidsketen

E.J. Bron

Screenshot_61

Voorzitter,

De veiligheid van Nederland staat gigantisch onder druk. De toenemende islamisering en terreurdreiging, het beleid van open grenzen, de asiel-tsunami en het wegkijken van dit kabinet op al die onderwerpen hebben Nederland er alleen maar onveiliger op gemaakt. Mijn fractie stemde mede daarom ook tegen de begroting Justitie vorige jaar in de Tweede en Eerste Kamer. We geloofden de beloftes van premier Rutte en minister Van der Steur niet dat het geld er rond de Voorjaarsnota wel zou komen, want deze premier zijn track record is immers het breken van beloften en voorliegen van de bevolking en niet het nakomen van beloften.

Veel andere partijen, die net als de PVV extra geld voor veiligheid wilden, geloofden het kabinet wel en hielpen de begroting Justitie zelfs aan een meerderheid in de Senaat. Ze komen nu bedrogen uit. Het kabinet komt met een aalmoes, een habbekrats van maar 49 miljoen extra…

View original post 61 woorden meer

Advertentie

VOLKSMISLEIDERS

E.J. Bron

Screenshot_62

(Door: “Driek”)

Het was in één dezer schone lentedagen, tijdens een overvloedig met bliksemstralen vergezelde regenval, dat plotsklaps ik mij realiseerde dat mijn geliefd vaderland verkwanseld is aan een grafboeket van gauwdieven en leugenaars die op nietsontziende wijze heulen met ons vijandig gezinde lieden welke dood en verderf zaaien. Lezer, ik heb er schoon genoeg van. Ik wil dat hier toch even fijntjes gezegd hebben, want al dagenlang loop ik mij weer op te kroppen over dien apenkomedie welke onze regeringsleiders durven ten tonele voeren. De heimelijke streken en de meer dan stuitende achterbaksheid van onze minister-president Mark Rutte, die een referendum tracht weg te moffelen, altoos met een lachend ponem de kluit zit de belazeren en in Rome op  audiëntie gaat bij paus Franciscus, een kameleonachtig sujet die het christendom verloochent, heult met de vijand en dien achterlijke mohammedanen stroop op den mond smeert. Lezer, ik spreek er…

View original post 409 woorden meer

Niks mee te maken . . .

E.J. Bron

Screenshot_64

(Door: “Taljaard”)

Het marxisme streeft naar het hoge doel om de arbeidersklasse, in de verwezenlijking van de dictatuur van het proletariaat, als heersende maatschappelijke klasse en nieuwe elite in de samenleving te laten fungeren. Dat zal dan een strikt egalitaire samenleving zijn waarbinnen de beschikbare middelen ter verbetering van het lot van de mens eerlijk over iedereen zullen worden verdeeld. Niks mis mee toch? Alle afschuwelijke misdaden die er in de loop van de geschiedenis sinds 1848 door de aanhangers van het marxisme zijn gepleegd, en die daarmee, in elk geval in Europa, verantwoordelijk zijn voor meer slachtoffers dan alle godsdienstoorlogen bij elkaar, moeten worden beschouwd als extremistische ontsporingen.

View original post 497 woorden meer

Pensioenschandaal professioneel weggemoffeld door Tweede Kamer!

eunmask

Dit artikel is weliswaar een paar maanden oud, maar ik wil dit alsnog plaatsen, omdat wij zoals altijd weer mega-bestolen zijn door onze graaiende eigen-volksvernietigers en deze dieven nooit zijn veroordeeld!!

pensioendiefstal

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) over een schandaal met pensioenfondsen in de jaren negentig afgewezen. Omtzigt wil graag openheid van zaken, maar VVD, PvdA en D66 hebben blijkbaar geen behoefte aan een onderzoek. In het begin van de negentiger jaren is er een aantal keer een flinke greep gedaan uit de pensioenpot van Nederlandse pensioenfondsen. In 1989 waren de dekkingsgraden van de pensioenfondsen zo’n 200 procent. Flink hoog en ruim voldoende om alle premies te betalen. Zo dacht de (r)overheid er dus ook over, en graaide er lustig op los in de pensioenfondsen om zodoende andere gaten in de begroting te kunnen dichten. Foute boel.

Feitelijk is dit diefstal, aangezien de premie…

View original post 335 woorden meer