AANGIFTEMODEL

herhaling met aanvulling

eunmask

Bijlage bij artikel: https://eunmask.wordpress.com/2016/07/06/eu-tribunaal/

BREAKING! De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft aangifte gedaan tegen Regering Rutte2

Na ruim 12 weken uitstel van een antwoord op de uitslag van de Oekraïne-Associatieverdrag referendum, heeft de Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken namens zijn leden op een collectieve aangifte gedaan tegen de Regering Rutte2 voor het aanzetten/plegen van een ambtsmisdrijf v/d Referendumwet

(zie aangiftemodel).

Aan: Politie

Betreft: Aangifte van het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf.

Datum: 1 juli 2016

Hierbij doe ik aangifte wegens het aanzetten tot het plegen van een ambtsmisdrijf. Op 6 april j.l. had het referendum plaats over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Aan de kiezer werd de vraag voorgelegd: bent u vóór of tegen het associatieverdrag? Inmiddels is gebleken dat de kiesdrempel van 30 procent is gehaald. 61 procent van de kiezers, de meerderheid, heeft het associatieverdrag afgewezen. De vraag is: hoe nu verder. In…

View original post 400 woorden meer