Asscher vertraagt, vervalst, en verduistert structureel onderzoeken over zijn stemvee

Fubar

Het onderzoek over anti-semitisme onder islamitische jongeren

heeft Asscher op de lange baan geschoven en uit handen gegeven aan de Anne Frank Stichting, dat is die stichting die zich drukker maakt om vermeende islamofobische incidenten dan daadwerkelijke Jodenvervolging door mohammedanen. En daarmee is de Anne Frank Stichting, anders dan de naam doet vermoeden, niet langer onafhankelijk.

Het rapport door het Verwey-Jonker instituut was af, maar de uitkomst beviel Asscher niet. De uitkomst was namelijk dat moslims aanzienlijk anti-semitisch zijn. En dat is ook niet zo raar, want islam bereikt pas zijn ‘finest hour’ als de laatste Jood dood is. Er is niks anti-semitischer en nazistischer dan islam. Islam is nazistischer dan het nazisme. En Asscher wil niet dat dat bekend wordt en neemt dan een bevooroordeeld bureau in de arm.

“De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen…

View original post 521 woorden meer

Advertentie

Bij de Volkskrant genieten de antisemieten weer! Geniet adjunct Arie Elshout met ze mee?

Martien Pennings

Arie Elshout Arie Elshout

De smerige rotkop in de Volkskrant luidde vanmorgen:

“Leiders Palestina wanhopig op zoek naar oplossingen; Israël onverzettelijk”

Ja, dat is helemaal volgens de geestesziekte van het Palestinisme. Waarom terroriseren die Palestijnen toch zo? U dacht misschien vanwege een 1400 jaar oude Jodenhaat en oorlogs-ideologie die sinds 1940 ook nazi-accessoires heeft? Welnee! Dat is wanhoop  van die arme mensen in de Palestijnse Auschwitzen waar overbevolking en overgewicht dé grote problemen zijn. Dus als die mensen zo wanhopig zijn, dan moeten de Israëlis wel héél erg slecht zijn. Zoals de blanken in Apartheids-Zuid-Afrika. Neen, beter nog: zoals de nazis!

Het stukje onder de gore rotkop in de Volkskrant was “van onze buitenlandredactie”. Dat is dus tot stand gekomen onder de bezielende leiding van adjunct hoofdredacteur Arie Elshout, die

“als het even kan probeert ( . . .) een brug te slaan naar de geschiedenis. Het is de rode draad…

View original post 1.906 woorden meer