De EU zorgstaten zijn een van de grootste financiers van terroristische activiteiten. Deel 1: salaris van de terrorist.

eunmask

eu-bijdrage

Onbedoeld, hoop ik dan maar, zijn de zorgstaten van de EU verantwoordelijk voor het financieren van terroristische activiteiten. Dit gebeurt onder andere door het verlenen van:
• uitkering salaris (financiële steun)
• levensbehoeften (bed, bad, brood)
• subsidies/ondersteuning aan ‘’religieuze” haatpredikers/ronselaars
• onderwijs in militaire tactieken en procedures
• toegang op grote schaal van potentiële rekruten/achterban

Salaris:

Terroristische groeperingen als IS zijn mogelijk hard bezig met het opzetten van zogenoemde sleeping cells in Europa. In deze cellen zullen met name terroristen actief zijn die al jaren in Europa verblijven. De reden hiervan is dat zij minder opvallen en dat zij al jaren parasiteren op de verzorgingsstaat waarin zij verblijven. Potentiële terroristen, of supporters van terrorisme, die een uitkering en bijstand genieten, hebben daardoor hun handen vrij voor het plannen van terroristische activiteiten. Zij hoeven niet op zoek naar een baan voor een salaris; die krijgen ze al van de Staat.

View original post 498 woorden meer