Nederland bevordert overbevolking door polygamie te belonen!

eunmask

overbevolking

Doordat islamitische mannen met meerdere vrouwen 3 tot 4 x zoveel kinderen krijgen dan de gemiddelde Nederlandse man, stimuleert Nederland deze mannen door hen duizenden euro’s aan kinderbijslag per maand te betalen.
Logisch dat deze mannen geen enkele behoefte hebben om nog te werken; de gebraden duiven vliegen hen gratis in de mond!
Hoezo immigratie een bijdrage aan de economie?

D66 wil zelfs een motie indienen om Nederland te laten streven naar wettelijke erkenning van polygame huwelijken!

Veelwijverij in overbevolkt Nederland
Reeds honderden mannen met meer vrouwen staan hoogstwaarschijnlijk ingeschreven in Nederlandse gemeenten. De meesten van hen hebben een islamitische achtergrond.

Het is niet duidelijk hoeveel polygamisten er precies zijn in Nederland, omdat alleen de gemeente Amsterdam hen registreert. Daar staan op dit moment 173 personen geregistreerd met twee huwelijken. Van hen hebben er 31 de Nederlandse identiteit gekregen. Twee mannen hebben zelfs drie vrouwen. Het Centraal Bureau voor de…

View original post 93 woorden meer