De Russische tragedie

E.J. Bron

(Door: “Taljaard”)

 Deze maand zal het 99 jaar geleden dat het grootste volk van Europa in de maalstroom van een rampzalige, bloedige burgeroorlog werd gesleurd, die uiteindelijk uitmondde in een alles verstikkende en een al even bloedige en rampzalige rode dictatuur die 74 jaar aanhield. Deze burgeroorlog was een reactie op de machtsovername van de bolsjewieken, die slechts ondersteund werden door hoogstens 25% van de bevolking. Maar omdat zij ijverden voor vrede met de Centrale mogendheden werden de bolsjewieken krachtig financieel ondersteund door het toenmalige Duitse Rijk, dat er ook voor had gezorgd dat Vladimir Iljich Uljanow, alias Lenin, met zijn aanhang vanuit diens Zwitserse verbanningsoord naar St. Petersburg kon reizen.

View original post 2.310 woorden meer