Liberales

Heilige identiteiten
boek
Machteld Zee

Alle mensen zijn gelijk voor de wet. Dit principe werd ruim 250 jaar geleden met kracht verdedigd door de Italiaanse Verlichtingsfilosoof Cesare Beccaria. In zijn werk Dei deliiti e delle pene (Over misdaden en straffen), stelde hij dat niemand, ook geen edelman of koning, meer rechten heeft dan een gewone burger. Hij bepleitte daarbij ook nadrukkelijk de gelijkwaardigheid van de vrouw in het strafrecht. Zo veroordeelde hij de gedachte dat de getuigenis van een vrouw in een onderzoek of rechtszaak minder waard zou zijn dan die van een man. Deze en andere stellingen van Beccaria werden later gemeengoed en opgenomen in de Universele en de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 1 van het UVRM luidt als volgt: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid geboren’. Artikel 2 benadrukt dat wat de rechten en vrijheden betreft, er geen onderscheid mag gemaakt worden naar ‘geslacht’. En alle rechten die verder in de Verklaring staan opgesomd, beginnen met ‘Een ieder’ of ‘Allen’ waarmee men duidelijk maakte dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen. Deze bepalingen staan vermeld in de grondwetten van elke liberale democratie.

Bron: Liberales