Voting Machines USA – Warning!

eunmask

Stay away from SmartMatic Voting machines, owned by George Soros. Demand Paper Ballot. This Email is proof, in how we are getting screwed, Right under our very Eyes! (New Code Name: The Dogs Are Caught, Ready to be shipped to Jail!)


vote

by Harry Broker

AND AGAIN IT HAS BEEN PROVED: MONEY IS POWER!

BLIJF WEG bij SmartMaticstem-machines,eigendomvanGeorgeSoros !.Vraagstembriefjes.DezeEmailis hetbewijs,hoewijworden bedrogen,rechtonderonzeogen(Nieuwecodenaam:dehondenzijngevangen,klaarom tewordenverscheeptnaar de gevangenis!)

EN WEER IS BEWEZEN:GELD IS MACHT!

View original post

Advertenties