Veroordelen op basis van Dubieuze Bewijzen is Rechtsdwaling!

eunmask

PROCES WILDERS IS EEN FARCE!

strafuitsluiting

Rechtsdwaling betekent strafuitsluitingsgrond!

In de wet wordt in art. 338 t/m 344a Sv beschreven waaraan het bewijs moet voldoen om wettelijk geldig te zijn. Bewijs is onrechtmatig verkregen als het verkregen is op een manier die in strijd is met het recht.

In het huidige strafrecht!wordt onder Rechtsdwaling onder andere, en misschien wel allereerst, een vorm van afwezigheid van alle schuld verstaan.

Dit kan leiden tot strafvermindering, negeren van het bewijs of het Openbaar Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard. In het laatste geval vervalt de hele rechtszaak.

In het Nederlandse recht moet het aangedragen bewijs altijd wettig en overtuigend zijn om tot een veroordeling te leiden. Zonder bewijs geen veroordeling; dit wordt het negatief-wettelijke bewijsstelsel genoemd.

“Indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundigen of eden, die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard; kan hiertegen de procedure tot herroeping van gewijsde worden ingesteld.”

View original post 128 woorden meer

Aliyahbeurs te Antwerpen: Joden informeren en kiezen voor een andere toekomst… in Israël

Brabosh.com

tasahal-zionOp zondag 20 november 2016 was ik present op de Aliyahbeurs die werd gehouden in het Romi Goldmunz Centrum te Antwerpen. Een Franse delegatie van de Zionistische Wereld Organisatie uit Parijs had in samenwerking met de Joodse gemeenschap van Antwerpen het hele evenement vakkundig georganiseerd. De bedoeling was om op professionele wijze betrouwbare informatie te verschaffen aan Belgische Joden die geïnteresseerd zijn om te verkassen naar de Joodse staat Israël.

Verschillende Israëlische organisaties namen hieraan deel waaronder het Joodse Agentschap, het Consulaat van Israël, het Israëlische Leger (Tsahal), vertegenwoordigers van Israël’s Ministerie van Onderwijs en van het Ministerie van Immigratie en nog zoveel meer.

Tot mijn grote verbazing was de opkomst en belangstelling massaal. Dit had ik helemaal niet verwacht, toch niét in Antwerpen dat in hoofdzaak een Joods-Orthodox bastion is. Die massieve Joodse opkomst was een feit waar ik niet echt vrolijk van werd. Wat een blaam voor ons…

View original post 472 woorden meer