Westerse uitgevers dienen de islam

Vanwege kritiek op de islam leeft Abdel-Samad onder politiebescherming in Duitsland, en net zoals met Rushdie hangt hem een fatwa boven het hoofd. Na de fatwa komen de beledigingen, en wordt er gecensureerd door een vrije uitgeverij. Dit is wat de Bron: Westerse uitgevers dienen de islam

Advertentie

Veroordelen op basis van Dubieuze Bewijzen is Rechtsdwaling!

eunmask

PROCES WILDERS IS EEN FARCE!

strafuitsluiting

Rechtsdwaling betekent strafuitsluitingsgrond!

In de wet wordt in art. 338 t/m 344a Sv beschreven waaraan het bewijs moet voldoen om wettelijk geldig te zijn. Bewijs is onrechtmatig verkregen als het verkregen is op een manier die in strijd is met het recht.

In het huidige strafrecht!wordt onder Rechtsdwaling onder andere, en misschien wel allereerst, een vorm van afwezigheid van alle schuld verstaan.

Dit kan leiden tot strafvermindering, negeren van het bewijs of het Openbaar Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard. In het laatste geval vervalt de hele rechtszaak.

In het Nederlandse recht moet het aangedragen bewijs altijd wettig en overtuigend zijn om tot een veroordeling te leiden. Zonder bewijs geen veroordeling; dit wordt het negatief-wettelijke bewijsstelsel genoemd.

“Indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundigen of eden, die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard; kan hiertegen de procedure tot herroeping van gewijsde worden ingesteld.”

View original post 128 woorden meer