Waarom de Joodse nederzettingen juridisch volkomen legaal zijn

Brabosh.com

De Israëlische stad Ariel in Samaria. Gestischt in 1978 met thans ongeveer 20.000 inwoners. Foto genomen door door Ilya Borovok rond de middag van 9 april 2007Israëlische stad Ariel in Samaria.

Woordvoerders van de organisaties die zich kanten tegen de nederzettingen (zowel Arabische, Israëlische en anderen), hebben herhaaldelijk de nederzettingen gebrandmerkt als illegaal volgens de Vierde Conventie van Genève (van 12 augustus 1949) en het internationale recht. Maar zelfs een oppervlakkig overzicht van de relevante elementen van het internationale recht, tonen aan dat deze interpretatie van het Verdrag van Genève een typisch voorbeeld is van Orwelliaanse ‘gespletenheid’. Het is integendeel precies het internationale recht, het Verdrag van Genève alsmede de relevante resoluties van de Verenigde Naties, die het bestaan en de oprichting van de nederzettingen als juridisch volkomen legaal bestempelen.

Volgens de Vierde Conventie van Genève van 12 augustus 1949 is het verbod op het verbannen van overwonnen bevolkingsgroepen en het overbrengen van de bevolking vanuit het grondgebied van de overwinnaar naar de door haar veroverde gebieden, enkel van toepassing op grondgebied dat veroverd werd gedurende…

View original post 1.211 woorden meer