Trump kondigt onthulling over hacker-aanvallen aan

E.J. Bron

screenshot_18

(Vertaling: E.J. Bron)

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft een onthulling over de vermeende Russische hacker-aanvallen tijdens de verkiezingsstrijd in het vooruitzicht gesteld. Er zou wel eens iemand anders achter kunnen zitten, zei Trump zaterdag tegen journalisten voor het begin van het Nieuwjaarsfeest in zijn huis in Mar-a-Lago in Florida. “Bovendien weet ik dingen die anderen niet weten, daarom kunnen we er niet zeker van zijn.”

View original post 124 woorden meer

Advertentie

Arthur van Amerongen wijst nog eens op de gangster-islam

Martien Pennings

Zuid-Italië en vooral Sicilië kennen een genadeloze maffia die zijn mentaliteit rechtstreeks heeft geërfd van die van de islamitische Arabieren die eeuwenlang langs de kusten van de Middellandse Zee hebben gemassamoord, vernietigd, gebrandschat en geroofd. Vooral het “beschermingsgeld” dat de maffia eist, is een traditie die teruggaat op de islamitische afpersing, het eisen van de “Jizya” door de islamitische overheersers van degenen die ze in leven lieten om ze te kunnen uitbuiten. Wie de nog veel dieper gaande corrumperende invloed op niet alleen de mentaliteit van de bewoners van de Europese Middellandse Zee-kusten wil peilen, moet mijn opstellen over het werk van Emmet Scott lezen, die de stelling verdedigt dat de islam het hele karakter van het Middeleeuwse Europese Christendom negatief heeft beïnvloed. Ik citeer uit een van die opstellen:

“( . . .) toen de langdurige desintegratie van het Byzantijnse Rijk rond 500 na Christus inzette…

View original post 546 woorden meer

De natiestaat is de enige redding voor de democratie

OpinieZ

In 1992 schreef de Amerikaanse politiek filosoof Francis Fukuyama The End Of History And The Last Man. Dat boek sloeg bij mij in als een bom. Fukuyama schreef in prachtig, meeslepend proza dat de westerse, liberale democratie het eindpunt van de geschiedenis vormt.

Let wel, in die tijd was het communistische machtsblok nog maar kort geleden geïmplodeerd. De Koude Oorlog die bijna 50 jaar had bestaan was voorbij. De definitieve overwinning van de westerse democratie leek een feit.

Baken
Geen enkel ander politiek systeem kon zich volgens Fukuyama nog als concurrent opwerpen. Het vrije Westen onder de krachtige leiding van de Verenigde Staten was voortaan het enige baken aan de horizon voor de niet-vrije rest van de wereld. Totalitaire en repressieve machtssystemen hadden definitief afgedaan. Het eindpunt van de geschiedenis had gestalte gekregen in de gedaante van de liberale democratie. De ultieme maatschappelijke synthese volgens Fukuyama, waarbij hij leentjebuur…

View original post 647 woorden meer