De strijd om het mogen definiëren van de islam als vijand is definitief ontbrand

Martien Pennings

Toch misschien maar eens even héél kort erop wijzen, want we leven in een epochemachende tijdwende. Regressief-links dat met de nazistische islam collaboreert heeft tot nu toe het definiërenvan de vijand op regeringsniveau in de hele Westerse wereld weten te voorkomen.

Nu grijpen ze in Amerika het laatste redmiddel aan: namelijk het “discrimineren” van nazi’s moslims ongrondwettelijk verklaren. Dat is mogelijk – ik heb het al tig keren opgemerkt – door een weeffout die in alle grondwetten en universaliteits-humaniteitsverklaringen in het Westen zit: de gelijkstelling van ras/geslacht (aangeboren!) met geloof/ideologie (zelf gekozen!). Zodoende kan Regressief Links tot de Orwelliaanse pervertering komen: wie de nazislam veroordeelt is een racist!

Kijk naar bovenstaand filmpie waarvoor ik al in december 2011 aandacht vroeg, namelijk het verhoor van een hoge ambtenaar van Obama, Paul Stockton, voor een senaatscommissie. Deze gek weigert consequent islam en terreur met elkaar in verband te brengen:

Obama-adept…

View original post 8 woorden meer

Advertenties