Hoe werd DENK de grootste in Amsterdam Nieuw-West?

Martien Pennings

Dit stemlokaal behangen met Turkenpropaganda was dan weer in Amsterdam-Oost

(Door Elif Isitman)

“Een van de leden van een stembureau in Nieuw-West, die graag anoniem wil blijven, probeert het grote succes van DENK in zijn stadsdeel te verklaren. Hij deed een opvallende observatie. Het lid spreekt van ‘ronselstemmen’, gezien het grote aantal allochtonen dat met een ‘hele rits volmachten van familie’ bij het stembureau aankwam. Ook zouden niet-Nederlandssprekende allochtonen door hun kroost zijn geïnstrueerd over hoe en wat te stemmen.”

Lees de rest bij Elsevier >>>

_______________

View original post

Europees Hof: hoofddoek verbieden mag, máárrrr . . . . . als-dit-dan-ook-dat!!!

Martien Pennings

(Foto EPA) De hoofddoek past precies in een ideaal van de Franse Revolutie, namelijk gelijkheid . . . . . eh . . . .  quod non, want dat “gelijkheid” sloeg op stoppen met vooral sociaal-economische bevoorrechting

In die uitspraak van het Europese Hof wordt een Groot Kwaad (de islam) gelijkgesteld met het Relatief Goede (de Joods-Christelijk-Verlichte traditie). Want het Hof heeft het verbod laten gelden voor alle tekenen van religieuze of ideologische overtuiging. Hier wreekt zich de idiote opvatting dat alle dingen, verschijnselen en mensen gelijk of gelijkwaardig zijn. En daaruit komt weer die gekte voort die vooral in juridische kringen woekert, namelijk het als-dit-dan-ook-dat-redeneren.

Ja, de islam houdt ons bezig en al die energie had in zoveel nuttiger en prettiger taken gestoken kunnen worden. Alleen al dat kopvod. Tweelange beschouwingen op een Belgisch weblog en een diepgravende analyse op een Nederlandse website. Ik…

View original post 17 woorden meer