Het beest moet een naam hebben

E.J. Bron

Screenshot_154

(Door: “Taljaard”)

Nu de PvdA vrijwel is weggevaagd en het er naar uitziet dat de reden voor haar bestaan niet meer van deze tijd is, denken sommige prominenten in deze politieke partij openlijk over een fusie met andere linkse partijen. Ronald Plasterk heeft zich al uitgelaten over een eventueel samengaan met GL. En Xavier van der Wulp sprak op de treurbuis over de verdere mogelijkheid van een fusie met de SP. Hij trok daarbij de historische analogie met de ontstaansgeschiedenis van het CDA, dat ook een samenvoeging is van drie oude politieke partijen. Het doel is dan de vestiging van een brede politieke partij; een eenheidsfront op links, bestaande uit PvdA, GL en de SP. Analoog aan het huidige CDA; als een eenheid van christelijk-confessionele snit, dat voorheen bestond uit KVP, ARP en CHU. Dit klinkt allemaal vrij logisch en schijnt inderdaad een aannemelijke toekomstvisie te zijn voor parlementair…

View original post 667 woorden meer