Geef geen ruimte aan shariarecht in Nederland, ook niet een beetje

E.J. Bron

Screenshot_119

(Door: Paul Cliteur)

‘Shariarecht is per definitie niet democratisch, hoofdgedachte in strijd met mensenrechten’

Screenshot_118Westerse democratische rechtsstaten worden sinds de migratiebewegingen van de jaren tachtig vorige eeuw geconfronteerd met de vraag hoe men tegemoet kan komen aan de soms andere waarden en normen van de “nieuwe Nederlanders”. Geen handen schudden. Is dat aanvaardbaar? Onverdoofd ritueel slachten, bespreekbaar? Moeten we “niet moeilijk doen” over polygamie? Zou een “welwillend meedenken” niet de beste benadering zijn bij meisjesbesnijdenis, de eenzijdige ontbinding van het huwelijk (door de man)?

Er zijn voorbeelden genoeg. Maar een hele grote overkoepelende vraag is of, en in hoeverre, men ruimte moet geven aan recht dat niet door de Nederlandse democratisch gecontroleerde wetgever is gemaakt om de verhoudingen te regelen tussen de mensen die zich in de Nederlandse rechtsorde bevinden.

Naar mijn idee moeten we dat niet doen.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)
Post online

View original post