Succes jarenlange financiële EU-steun voor ‘democratische hervormingen’ – Turkije nu islamofascistische dictatuur

Eerst moest Turkije de macht van het leger inperken van de EU. Het leger dat de hoeder van de seculiere staat was, werd mede op aandringen van de EU tandeloos gemaakt.

Het heeft precies 30 jaar geduurd vanaf het moment, 1987, dat Turkije volledig lidmaatschap van de EEG aanvroeg (Europa Nu). Bij datzelfde ‘Europa Nu’ lezen we dat het Nederland was dat 12 jaar geleden Turkije weer dichter naar de EU trok:

Daarnaast maakten economische redenen onderhandelingen voor Turks lidmaatschap aantrekkelijk. Sinds 2002 groeide de Turkse economie sterk. Deze argumenten spelen een rol in de onderhandelingen die in 2005 zijn gestart.

Een akkoord over het beginnen van die onderhandelingen werd in december 2004 bereikt tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Na moeizame onderhandelingen, met name vanwege verzet van Cyprus, slaagden premier Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken Bot erin tot overeenstemming te komen met de toenmalige Turkse…

View original post 597 woorden meer

Advertenties