PVV-vragen over de berichten “Cijfers onder de pet” en “Stempel nationale veiligheid excuus”

E.J. Bron

PVV anders

Vragen van de leden Helder en Fritsma (PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de berichten “Cijfers onder de pet” en “Stempel nationale veiligheid excuus”:

1.) Kent u de berichten “Cijfers onder de pet” en “Stempel nationale veiligheid excuus”(*)? Klopt de inhoud van deze berichten?

2.) Bent u het met de PVV eens dat de Nederlandse bevolking in het algemeen en de Telegraaf in het bijzonder door/namens de Nationale Politie is voorgelogen door de mededeling dat geen gegevens worden verzameld over misdrijven gepleegd door asielzoekers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

3.) Bent u het met de PVV dat deze gang van zaken de betrouwbaarheid en het gezag van de Nationale Politie aantast? Zo nee, waarom niet?

PVV Tweede Kamer

View original post 231 woorden meer

Advertenties

Migratiedeskundige luidt de noodklok: ‘Nederland overleeft een nieuwe migratiegolf niet!’

eunmask

RP: Dit is de nieuwste vorm van Zelfvernietiging! Oorlogen zijn niet meer nodig!

Mark Rutte, formateurs, lezen jullie mee?

Als Nederland doorgaat met het huidige migratiebeleid dan zal het binnen niet al te lange tijd afgelopen zijn met allerlei dingen die wij zo vanzelfsprekend vinden in ons mooie land. Dat betoogt migratiedeskundige Jan van de Beek donderdag in het AD, in een interview dat nogal a-typisch is voor de doorgaans politiek correcte krant.

Dat Nederland allerlei problemen ondervindt van grootschalige migratie moge geen geheim zijn. De dreiging van terrorisme is net als in vele andere Europese landen een vanzelfsprekendheid geworden, en vrijwel al onze tradities staan op de tocht doordat men ze zo wil aanpassen dat ze ‘voor niemand aanstootgevend zijn’. Hoe lang kunnen wij nog Koningsdag vieren, is een heel legitieme vraag?

Toch zijn er echter altijd mensen die dat soort maatschappelijke ontwikkelingen niet willen zien, of zeggen dat we…

View original post 221 woorden meer

Dodenherdenking anno 2017: Ze herdenken de moslims die ons haten

‘Ik hoop maar één ding, namelijk dat deze Jodenhaat van voorbijgaande aard zal zijn, dat de Nederlanders zullen laten zien wie zij zijn, dat zij nu niet en nooit zullen wankelen in hun rechtsgevoel. Want antisemitisme is onrechtvaardig.’

1

Dit is een fragment uit het dagboek van Anne Frank, mocht ze nu nog onder ons zijn hoe denk je dat ze zou reageren wanneer er tijdens de herdenking van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog vlaggen getoond worden van aanhangers van een ideologie met als hoofddoel het uitroeien van onder andere de Joden? Een kind dat verrezen is tot een symbool voor het lot dat de Joodse bevolking moest ondergaan voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Haar verhaal zou een wijze les moeten zijn voor ons, maar is haar wereldberoemde verhaal deze wijze les of is deze wijze les als het kind dat met het badwater is weggevloeid zodat wij haar…

View original post 3.056 woorden meer