islamitisch socialistisch antisemitisme

Er zullen een aantal artikelen verschijnen voor de werkelijke dodenherdenking.

Waren mijn ogen een bron van tranen’

Joden zijn slachtoffer van islamitisch socialistisch antisemitisme, toen en nu

Een politiek correcte dodenherdenking, een islamitisch-socialistische Snode-herdenking

Europa heeft een dodenherdenking voor de slachtoffers van Terrorisme op 11 Maart, 4 en 5 mei Comité houdt zich bezig met de nationale dodenherdenking Amsterdam op 4 Mei, de rest van Nederland mag de Nationale dodenherdenking zelf invullen via de Oranjeverenigingen op 4 Mei. Zo ook 5 Mei, de viering van Bevrijding. Deze blijken  dus niet zo Nationaal meer.

Multiculturalisme en Europese ‘eenwording’ brengen, bij gebrek aan een leidende cultuur, met zich mee dat verschillende etnische groepen en instituten  met verschillende herinneringen en/of doelen hun doden herdenken. De Nederlandse invulling voldoet blijkbaar niet meer,  dus wordt deze aangepast. Iedereen moet meedoen met de Nederlandse Nationale Dodenherdenking, de Europese dodenherdenking (Scholen in Europa wordt gevraagd om op 11 maart stil te staan bij de terreur, de oorzaken en de gevolgen voor Europa). We veranderen de regels, veranderen de Geschiedenis, veranderen/verbreden de invulling, om zo die etnische groepen en instituten ter wille te zijn, uit naam van de EU.

Dat levert in Nederland een verwrongen beeld op;

  • De dodenherdenking in Vorden in de Gemeente Bronckhorst in 2012. Men wilde toen ook de gesneuvelde Duitse soldaten en piloten herdenken.
  • De Europese Unie in 2005 wil een dodenherdenking om de slachtoffers van terreur te herdenken. Toenmalig staatssecretaris Atzo Nicolaï (Europese Zaken, VVD schreef een brief aan de Tweede Kamer waarin stond: ,,Nederland is van mening dat de Europese instellingen solidariteit met de slachtoffers van 11 maart 2004 in Madrid moeten tonen en moeten laten zien dat terroristische daden tegen de waarden waarop de EU is gebaseerd, indruisen”. Nederland staat dan ook achter het voorstel van de Commissie om 11 maart tot Europese dag van de slachtoffers van terrorisme uit te roepen.
  • Dodenherdenking in Utrecht Hoograven hijst de Marokkaanse vlag tijdens dodenherdenking, vanwege vermeende bijdrage van de voorouders van de huidige Marokkanen, Nederland te hebben bevrijd.

Men zou haast verwachten (of juist niet ,gezien ‘islamofobie’ strafbaar is gemaakt), dat de Europese Unie of landen binnen de Europese Unie een speciale dodenherdenking gaan houden voor islamitisch terreur,  een zogenaamde dodenherdenking voor slachtoffers van het Islamitisch Jihadisme, of een dodenherdenking van de slachtoffers van Allah Akbar. Maar die naamkeuzen vallen natuurlijk allemaal onder de dodenherdenking voor de slachtoffers van terreur……………..De Eu moet een vooruitziende blik hebben gehad…………..een politiek correct vooruitziende blik………

In Nederland mogen de plaatselijke Oranje Verenigingen een eigen invulling geven, zo keek Hoogravens Belang naar afkomst bewoners  in de wijk en hun Marokkaans ( Franse) voorgeschiedenis. Immers de voorouders  van die Marokkaanse groep hadden Nederland helpen bevrijden zowel in Nederland als elders in Europa. NIOD en later  4 en 5 mei comité, Burgemeester en Oranje Vereniging en Rutte in een brief met de woorden dat hij vond dat hij zich niet zou bemoeien met de invulling elders in Nederland, namen de stelling over……………Marokkanen hadden Nederland helpen bevrijden.

Dus de Frans-Marokkaanse Goumiers  in ere houden, door  ons die  massamoordenaars van hun voorvaderen verplicht te gaan herdenken! Verzoening was HET motto van zowel alle comités betreffende dodenherdenking in Nederland als de EU.

De Nederlandse scout-soldaatjes brengen een scout-groet aan o.a. de Marokkaanse vlag, de vlag met een 5-puntige ster die verwijzen naar de 5 zuilen van de Islam. En dan te bedenken dat men dus een groet brengt aan een islamitisch land ( Marokko) waar ( blijkt uit een studie van het Amerikaanse instituut Pew Research in 2013), 83% Marokkanen voor de invoer van de Sharia zijn als hoogste wet en ruim 81% Marokkanen tegenover gewapende aanvallen en zelfmoordterrorisme staan in naam van de Islam:

 Het hele ritueel  wordt voor Marokko op film vastgelegd. Ongetwijfeld voor educatieve doeleinden…………Kijk moslims, zo ziet dhimmitude er uit……….

De redenen van afwijzing voor een Israël vlag tijdens dodenherdenking in Hoograven lagen bescholen in het feit dat aantal Joodse inwoners met Joodse voorouders in de wijk en Joods verzet tijdens WOII niet voor de Joden zou gelden, aldus het bestuur van Hoogravens Belang………..Dus geen Israëlische vlag. Joden worden  op andere wijze  herdacht………………..

Een schande natuurlijk!!

Daarom

Dodenherdenking 2017, Joods Verzet!

Info betreffende de kwestie Marokkaanse vlag en communicatie hieromtrent:

Zie ook: