Wat is die Sylvana Simons toch een intens dom en fout wijf

Martien Pennings

Let op het door mij voor extra aandacht roze omcirkelde handje van Sylvana dat vertrouwelijk op de schouder ligt van de semi-krypto-terrorist en antisemiet Abou Jahjah

Het begon met de domme zet dat ze het stupide artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet tot de kern van haar mislukte politieke partij maakte, want Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is een idioot artikel, zoals u hier kunt lezen. En nu heeft Sylvana Simons volgens DDS weer iets randdebiels gezegd:

“Als we praten over de identiteit van Nederland en we praten binnen dertig seconden over dat kleine groepje salafisten dat in onze ogen ongrondwettelijke ideeën heeft, dan zie ik daar niet meteen de relatie met dé identiteit van Nederland.”

Nu gaan we twee personen citeren in verband met die theorie van het-is-maar-een-minderheid. Eerst Hans Jansen die uitlegt waarom in de islam de minderheid eigenlijk géén minderheid is en vervolgens Brigitte…

View original post 560 woorden meer

Advertenties

http://www.jodenlijst.nl/

http://www.cidi.nl/lijst-met-joodse-namen-offline-nieuwe-lijst-duikt-op/
tekst geheel overgenomen van CIDI; te belangrijk om er een deeltje van neer te zetten. DAnk alvast CIDI!!

Na de aandacht die het CIDI afgelopen vrijdag kreeg m.b.t de site altrechts.com ging de lijst met honderden namen van Joodse Nederlanders en Belgen snel offline. Na het vermoeden dat het om een tijdelijke overbelasting ging hebben we nu de hoop dat het definitief gebeurd is met “de lijst”.
Maar zoals dat dan gaat, anderen zien de aandacht die naar zoiets uitgaan en apen dat na. In dit geval gaat het om een drietal sites waaronder vermeld staat dat Jeroen de Kreek erachter zit: http://www.jodenlijst.nl, http://www.holocaustfraude.nl en http://www.holocaustbedrog.nl. Op alledrie de sites, die ook weer in elkaar haken, staan strafbare antisemitische uitingen. CIDI heeft telefonisch contact gezocht met de provider, deze keer gewoon in Nederland gevestigd, met het verzoek de site z.s.m. uit de lucht te halen. De provider, TransIP, was zich niet bewust van het bestaan van de sites op haar servers en gaat alles in het werk stellen om deze verwerpelijke pagina`s op zwart te zetten, ze zouden de spoedprocedure in gang zetten. Ook het OM en de politie zijn door CIDI ingelicht over het bestaan van de sites.

Inmiddels ontvingen we een teleurstellende schriftelijke reactie van TransIP:

“Erg vervelend te horen dat er op de website jodenlijst.nl antisemitische uitspraken worden gedaan. Ik zie dat de domeinnaam jodenlijst.nl via ons geregistreerd is door een klant van ons en de betreffende klant de website host op zijn virtual private server (VPS). Bij onze VPS-diensten is het zo dat klanten zelf de vrijheid hebben hier websites op te plaatsen waarbij ze vrijheid van meningsuiting hebben. We zijn zelf voorstander van een vrij internet en kunnen dan ook niet zomaar websites blokkeren omdat er een mening op verkondigd wordt waar men het niet mee eens is. (…) Wel is het uiteraard zo dat als er een gerechtelijke uitspraak over deze website komt, dat we daar uiteraard graag aan mee werken.”

Hier wordt geen “mening” verkondigd, hier worden strafbare uitingen gedaan. CIDI gaat aangifte doen.

Bron: http://www.jodenlijst.nl/

de Europese ‘verbroedering’ met islam

Europa, de Europese Unie , een zogenaamde ‘verbroedering’ van volkeren. Laat u niets wijs maken.  Want Europa heeft een vooruitziende dodelijke blik. Een Europa wat een duidelijke richting aangeeft. Een richting die met behulp ( toen in WOII en nu)   catastrofale gevolgen heeft. De zogenaamde ‘vluchtelingen’-stroom die Europa ‘overspoelt’ brengt een andere  ( hulp) vijand’ met zich mee, de politieke islam.

Deze politieke ideologie eist aanpassing van zijn gastland, om zo te islamiseren. Zij hebben daarvoor geen meerderheid nodig, wel hulp, dat is bekend vanuit de geschiedenis. Een parasiterende ‘religie’ . Middels dubbele paspoorten dus dubbele loyaliteiten en bij geboorte al een moslim zijn, houden de leiders van de islamitische landen hun onderdanen elders, in hun islamitische loyaliteit in het  gareel.

Terwijl de Paus de EU feliciteert, is er in Nederland een politieke aardverschuiving bezig.  Elders in Hoge commissies ook.  Het heet gewoon islamisering van Europa. Het antwoord van Europa is terrorismebestrijding, aan de grens controleren dus en meer samenwerken met internationale partners;

Samenwerking met internationale partners: de terrorismebestrijdingsagenda komt steevast aan bod bij politieke dialogen op hoog niveau. Onder andere de Verenigde Staten en landen in de Westelijke Balkan, de Sahel, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Azië zijn hierbij betrokken. Tevens wordt er samengewerkt met andere internationale organisaties als de Raad van Europa, de OVSE, de Verenigde Naties, de Arabische Liga en de Organisatie van Islamitische Samenwerking.

Om de Europese ‘eenwording’ te realiseren zijn rijke multinationals nodig. Nederlandse en andere Europese  groeperingen worden financieel ondersteund.

De term islamofobie is niets anders dan kritiek op de politieke islam, de mond te snoeren. Een verkapte promotie van islam. Van een Democratie naar een  Theocratie.

Het boek Mein Kampff van Hitler was al een veel gekocht boek in islamitische landen, maar  nu ook in Nederland. Want er zijn vele kritische stemmen richting islam, de zogenaamde populistische partijen die meer macht krijgen in de EU, dus moeten we vooral dat populisme gedurende de Nazi jaren maar eens gaan herontdekken. Want zoals de auteur zegt: ‘Het motto van het boek is “ken je vijand”, en daar kies ik consequent voor. Juist degenen die zich soms wat kunnen verliezen in nuances kunnen door mijn boek een beter beeld krijgen van de aantrekkingskracht van dat nationalisme en populisme. Dat is het grootste belang op dit moment.’

De Europese Dodenherdenking is gebaseerd op islamitisch terreur maar noemt het heel politiek correct,  terreur.  De Nederlandse Dodenherdenking gaat gepaard met het ‘Europese gedachtegoed’, immers  ondanks  dat bewezen is dat de Marokkanen Nederland niet hebben bevrijd in WOII, hebben zij volgens o.a. het NIOD wel op Europees niveau ( elders in Europa) Nederland ‘bevrijd‘ van de Nazi’s.

Met Dodenherdenking in  de wijk Hoograven onder de vrijheidsboom worden we dus ‘verrijkt‘ met een islamitische ‘vrijheidsvlag’ ;

De Marokkaanse vlag beeld een rode achtergrond uit met in het midden een groene vijfpuntige ster met zwarte omlijning.

Betekenis van de kleuren van de vlag

De huidige nationale Marokkaanse vlag wordt al sinds 1915 gebruikt. De rode achtergrond op de vlag van Marokko staat voor hardheid/ stoerheid, moed en kracht. Terwijl de groene vijfpuntige ster schijnt te verwijzen naar de vijf zuilen van de Islam.

Het rode verwijst daarnaast naar de afstamming van de profeet Mohammed van de Alaouite dynastie. Zij zeggen namelijk afstammeling te zijn via Fatima, de vrouw van Ali die de vierde Islamitische kalief was. Het rood werd ook vroeger door de sheriefs van Mekka en de imams van Jemen gebruikt.

Dank‘, Europese Unie, voor uw ‘bijdrage‘ voor onze ‘vrijheid‘.

Vele islamitische landen en dan denken dat er ook een Europese islam zal ontstaan. islam is islam, ze veroveren alleen middels hun islamitische manier van leven, het parasiteren van hun gastland en omzetten naar een islamitisch land.; apart zwemmen, boerka, hoofddoek, sharia, halal voeding, dodenherdenking, holocaust-ontkenning, Jodenhaat, christenhaat, haat naar niet gelovigen  en afvalligen, weigeren hand te geven, geen manlijke arts die de moslimvrouw mag aanraken, bid gelegenheden op de werkvloer, christelijke feestdagen omzetten naar islamitische feestdagen etc.  De lijst is te lang………. De EU faciliteert dit alles via de multiculti’s,  globalisten,  socialisten.

Zoals Hitler met de islam verbroederde, zo verbroedert de EU met de islam. En dat noemen ze dan multicultureel……………………en ‘verrijking’

Maar geen vrees Nederlanders, want EU heeft voor u een tip  om te helpen een terroristische aanslag te voorkomen; opletten en bellen. En uit voorzorg helpen ze mee met zandzakken hier en daar.

Bruggen bouwen, verbroederen

Hoezo Vrijheid!!

Het kan nog steeds gekker: Vluchtelingen herdenken op 4 mei

Persoonlijke opmerking van Bolo in deze “Degene die dit bedenken mogen ze van mij samen met al dat tuig op een bootje zetten en laten zinken”, wellicht een leuk doelwit voor een Noord Koreaanse kernproef?

Vluchtelingen herdenken op 4 mei leidt tot weerstand

Voordat we op 5 mei onze vrijheid vieren, zijn we de avond ervoor twee minuten stil. Niet alleen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken hiervan. Op het Rembrandtplein worden dit jaar voor het eerst op 4 mei vluchtelingen herdacht. Dit bericht kan rekenen op veel negatieve reacties.

Metro

Kruisen voor vluchtelingen op 4 mei: is dit de herdenkingsrel van dit jaar?

Met drieduizend witte papieren kruisen in het gras wordt op 4 mei op het Rembrandtplein in Amsterdam stilgestaan bij de vluchtelingen die het leven lieten onderweg naar Europa. Initiatiefnemer Rikko Voorberg wil Nederland daarmee dwingen tijdens de dodenherdenking ook…

View original post 39 woorden meer

Jodenlijstjes toen en nu

OpinieZ

Wij herdenken hier wat het Comité 4- en 5 mei voorschrijft en worden via advertenties aangespoord en met artiesten warm gemaakt vooral niet te vergeten even bij dat alles stil te staan.’Dat alles’ verandert jaarlijks zodat het steeds verder weg raakt van de Jodenvervolging waaraan we liever niet meer herinnerd worden. Daarom worden er jaarlijks nieuwe slachtoffers toegevoegd, al of niet met politieke motieven.

Herdenking Israël
In hun eigen land, Israël, maken de Shoa-nabestaanden de meest lastige weken van het jaar door. Slachtoffers van de vele aanslagen, oorlogen en genocides op Joden worden daar deze tijd op verschillende dagen herdacht. Het millennia oude antisemitisme en de gevolgen daarvan staan dezer dagen centraal bij de Israëli en de Joden in de diaspora. Op 1 mei herdenkt men op Yom Hazikaron de doden gevallen tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog en bij alle oorlogen en terroristische aanslagen daarna. En dat is dus na het…

View original post 788 woorden meer

Waar zijn de gematigde moslims?

Martien Pennings

De islam moet fundamenteel, maar beleefd bekritiseerd worden, zegt insider Hussein Aboubakr. Dat laatste vind ik niet, want ik vind dat je tegen aanhangers van een vorm van nazisme niet beleefd hoeft te zijn. En Hussein Aboubakr denkt dat de islam hervormbaar is van binnenuit. Dat denk ik niet, niet van binnenuit en niet van buitenaf, want ik meen te weten dat er in de islam niets goeds te vinden is. Maar naar de rest van wat hij vertelt zouden onze links-regressieve politici eens moeten luisteren.

 Trees May, Lex Pechtold, Miel Roemer en die verdere eindeloze rij van levensgevaarlijke idioten

Thieme, Roemer, Klaver, Pechtold: het hele linkse israël-hatende en islam-knuffelende zooitje

Zou ik de harten van Pechtold en Roemer uit hun borst willen snijden en rauw opeten?

Roemer en Pechtold over de islam: prachtig, verrijking, niks aan de hand, angst is aangepraat

Hussein Aboubakr was born in 1989 to an…

View original post 88 woorden meer