de Europese ‘verbroedering’ met islam

Europa, de Europese Unie , een zogenaamde ‘verbroedering’ van volkeren. Laat u niets wijs maken.  Want Europa heeft een vooruitziende dodelijke blik. Een Europa wat een duidelijke richting aangeeft. Een richting die met behulp ( toen in WOII en nu)   catastrofale gevolgen heeft. De zogenaamde ‘vluchtelingen’-stroom die Europa ‘overspoelt’ brengt een andere  ( hulp) vijand’ met zich mee, de politieke islam.

Deze politieke ideologie eist aanpassing van zijn gastland, om zo te islamiseren. Zij hebben daarvoor geen meerderheid nodig, wel hulp, dat is bekend vanuit de geschiedenis. Een parasiterende ‘religie’ . Middels dubbele paspoorten dus dubbele loyaliteiten en bij geboorte al een moslim zijn, houden de leiders van de islamitische landen hun onderdanen elders, in hun islamitische loyaliteit in het  gareel.

Terwijl de Paus de EU feliciteert, is er in Nederland een politieke aardverschuiving bezig.  Elders in Hoge commissies ook.  Het heet gewoon islamisering van Europa. Het antwoord van Europa is terrorismebestrijding, aan de grens controleren dus en meer samenwerken met internationale partners;

Samenwerking met internationale partners: de terrorismebestrijdingsagenda komt steevast aan bod bij politieke dialogen op hoog niveau. Onder andere de Verenigde Staten en landen in de Westelijke Balkan, de Sahel, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Amerika en Azië zijn hierbij betrokken. Tevens wordt er samengewerkt met andere internationale organisaties als de Raad van Europa, de OVSE, de Verenigde Naties, de Arabische Liga en de Organisatie van Islamitische Samenwerking.

Om de Europese ‘eenwording’ te realiseren zijn rijke multinationals nodig. Nederlandse en andere Europese  groeperingen worden financieel ondersteund.

De term islamofobie is niets anders dan kritiek op de politieke islam, de mond te snoeren. Een verkapte promotie van islam. Van een Democratie naar een  Theocratie.

Het boek Mein Kampff van Hitler was al een veel gekocht boek in islamitische landen, maar  nu ook in Nederland. Want er zijn vele kritische stemmen richting islam, de zogenaamde populistische partijen die meer macht krijgen in de EU, dus moeten we vooral dat populisme gedurende de Nazi jaren maar eens gaan herontdekken. Want zoals de auteur zegt: ‘Het motto van het boek is “ken je vijand”, en daar kies ik consequent voor. Juist degenen die zich soms wat kunnen verliezen in nuances kunnen door mijn boek een beter beeld krijgen van de aantrekkingskracht van dat nationalisme en populisme. Dat is het grootste belang op dit moment.’

De Europese Dodenherdenking is gebaseerd op islamitisch terreur maar noemt het heel politiek correct,  terreur.  De Nederlandse Dodenherdenking gaat gepaard met het ‘Europese gedachtegoed’, immers  ondanks  dat bewezen is dat de Marokkanen Nederland niet hebben bevrijd in WOII, hebben zij volgens o.a. het NIOD wel op Europees niveau ( elders in Europa) Nederland ‘bevrijd‘ van de Nazi’s.

Met Dodenherdenking in  de wijk Hoograven onder de vrijheidsboom worden we dus ‘verrijkt‘ met een islamitische ‘vrijheidsvlag’ ;

De Marokkaanse vlag beeld een rode achtergrond uit met in het midden een groene vijfpuntige ster met zwarte omlijning.

Betekenis van de kleuren van de vlag

De huidige nationale Marokkaanse vlag wordt al sinds 1915 gebruikt. De rode achtergrond op de vlag van Marokko staat voor hardheid/ stoerheid, moed en kracht. Terwijl de groene vijfpuntige ster schijnt te verwijzen naar de vijf zuilen van de Islam.

Het rode verwijst daarnaast naar de afstamming van de profeet Mohammed van de Alaouite dynastie. Zij zeggen namelijk afstammeling te zijn via Fatima, de vrouw van Ali die de vierde Islamitische kalief was. Het rood werd ook vroeger door de sheriefs van Mekka en de imams van Jemen gebruikt.

Dank‘, Europese Unie, voor uw ‘bijdrage‘ voor onze ‘vrijheid‘.

Vele islamitische landen en dan denken dat er ook een Europese islam zal ontstaan. islam is islam, ze veroveren alleen middels hun islamitische manier van leven, het parasiteren van hun gastland en omzetten naar een islamitisch land.; apart zwemmen, boerka, hoofddoek, sharia, halal voeding, dodenherdenking, holocaust-ontkenning, Jodenhaat, christenhaat, haat naar niet gelovigen  en afvalligen, weigeren hand te geven, geen manlijke arts die de moslimvrouw mag aanraken, bid gelegenheden op de werkvloer, christelijke feestdagen omzetten naar islamitische feestdagen etc.  De lijst is te lang………. De EU faciliteert dit alles via de multiculti’s,  globalisten,  socialisten.

Zoals Hitler met de islam verbroederde, zo verbroedert de EU met de islam. En dat noemen ze dan multicultureel……………………en ‘verrijking’

Maar geen vrees Nederlanders, want EU heeft voor u een tip  om te helpen een terroristische aanslag te voorkomen; opletten en bellen. En uit voorzorg helpen ze mee met zandzakken hier en daar.

Bruggen bouwen, verbroederen

Hoezo Vrijheid!!

Advertenties