De godsdienstige oplichting (3)

Maar het wordt dus nog problematischer als men de “geopenbaarde” koran gaat onderzoeken. Dank zij enkele islamitische auteurs uit de achtste en negende eeuw kunnen we elke zin, elk vers en ook elk hoofdstuk uit de openbaringen van Allah die samen 14 procent van de hele islamitische doctrine uitmaken, historisch situeren en derhalve chronologisch rangschikken. En wat blijkt?! 

Slechts 9 procent van de tekst van de hele islamitische doctrine werd geopenbaard in het toenmalig polytheïstische Mekka en de overige 5 procent in Medina, het voormalige Joodse Yathrib. Er bestaan dus twee korans, een eerste geopenbaard toen Mohammed nog in Mekka woonde, en een tweede nadat hij gemigreerd was naar Medina. Het is duidelijk niet zonder reden dat, op het eerste na, al de hoofdstukken van de heilige koran gerangschikt zijn in dalende volgorde van lengte.

View original post 83 woorden meer

Advertenties