Hitler’s moslim divisies

Islam heeft veel meer op met Hitler dan u denkt. In de tweede wereldoorlog hielpen vele moslims vanuit verschillende landen Hitler mee.

Buiten het feit dat in islamitische landen en in landen waar veel moslims wonen Mein Kampf een zeer goed verkocht boek is tot op de dag van vandaag, kan de islam zich zeer zeker vinden in de Jodenhaat van Hitler, immers het is een vereiste in de Koran.

islam en nazis mikics_820

Soldiers of the 13th SS Division with a brochure about “Islam and Judaism,” 1943.(German Federal Archive via )

 

De  Moefti van Jeruzalem had nauwe banden met Hitler en andere leidende figuren van nazi Duitsland.  De Moefti leidde zelfs  moslims op in de Sabotageschool in Den Haag! Het oude Catshuis!

Waarom een Marokkaanse ( islamitische) vlag bij dodenherdenking in Nederland? Ze hebben geen schot gelost op Nederlandse bodem en verdedigde de Nederlandse grens ook niet. Ook waren de Marokkanen onder Frans bewind  geen  Nederlandse soldaten. Waar is het Nationale van Dodenherdenking gebleven in ons land.

In 2016 kreeg ik van een NIOD medewerker, Jeroen Kemperman ( informatie-/colletiespecialist) te horen:

dat ondanks dat voor zover bekend in Nederland in 1944-1945 geen uit Marokko afkomstige troepen hebben gevochten, niet per sé hoeft in te houden dat zij niet aan de bevrijding van Nederland hebben bijgedragen. Door elders in Europa ( Italie en Frankrijk) de Duitsers te bestrijden hebben zij in ieder geval afbreuk gedaan aan de Duitse militaire krachten en dat kan ook gevolgen hebben gehad voor de strijd in Nederland. Vandaar dat dr. W. Klinkert, docent militaire geschiedenis an de Koningklijke Militaire Academie Breda, over Marokkanen, Algarijnen en Tunesiérs die in Europa hebben gevochten, heeft gezegd: Zij hebben bijgedragen aan onze vrijheid, dat mogen we niet vergeten.’ Vervolgens haalt Kemperman een citaat van David Barnouw aan: het is maar net hoe je er naar kijkt.

Dit klinkt nogal Internationaal en niets met Nederland van doen!! We verbreden dit denkelijk……….. Het CIDI zei al over de verbreding van Dodenherdenking betreffende de omgekomen ‘vluchtelingen herdenken’ ;  Wie alles op één dag wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

 

 

In 1940 werd Frankrijk (waar Marokko toen onder viel) door Duitsland bezet. In Zuid-Frankrijk kwam een pro-Duits regime aan de macht, het Vichy-bewind. Dit Vichy-bewind voerde eind 1940 in alle Franse rijksdelen en protectoraten rassenwetten in, zo ook in het Franse deel van Marokko. Deze rassenwetten moesten de Joden uitsluiten van het openbare leven. De sultan van Marokko, Mohammed V, zorgde ervoor dat er voor de Sefardische en gearabiseerde Marokkaanse Joden een uitzondering werd gemaakt, hij stelde dat alle inwoners van Marokko ‘zijn kinderen’ waren – ook de Joodse Marokkanen. Door deze zet van Mohammed V werden de Sefardische en gearabiseerde Joden gespaard. De bescherming van de sultan gold niet voor de Europese joden in Frans-Marokko, zij werden afgevoerd naar een van de 12 concentratiekampen in Marokko. Hoewel de situatie van de Joden in Marokko verslechterde in de Tweede Wereldoorlog – zeker voor de Europese Joden – zijn er vanuit Marokko geen Joden afgevoerd naar vernietigingskampen in Oost-Europa. In de Spaanse zone van Marokko werden in de Tweede Wereldoorlog geen discriminerende maatregelen getroffen. Na de bevrijding van Marokko in 1942 deden zich in verschillende Marokkaanse steden anti-joodse rellen voor. Koning Mohammed V is daarvoor geëerd.  De Koning zei toen en ook nu dat het allemaal Marokkanen waren.  Een ‘leuke’ discussie hierover alhier.

Bovendien was er al contact tussen Hitler en de Moslim leiders gedurende WOII:

Most Germans were either brainwashed or scared and that’s why so few did anything to fight or oppose Hitler. However many Muslim extremists VOLUNTARILY fought side by side with the Nazis until 1945 when it became clear the Nazis were going to lose the war. Many Soviet Muslims abandoned the red army to fight with Hitler. The Nazis and the Muslim extremists  have very common ideologies and common enemies. They both hate Jews, they are both staunchly against communism, and they both wanted the British out of “Palestine”. The Grand Mufti of Jerusalem was a very influential Muslim leader at the time, almost equivalent to the Pope for Catholic’s. The Grand Mufti was one of Hitler’s strongest allies and actively recruited Arabs and Muslims across the world for the S.S. So “Palestine” and the Arabs were not innocent for the many atrocities of world war 2.

Terwijl islam vele uiterlijke ‘gezichten‘ kent en  groeperingenmoslim onderdanen Hitler als een held zien, wordt er een enkele ‘goede’ daad in het verleden breed uitgemeten tijdens Dodenherdenking om zo te ‘verbinden’. Dit is slechts een westerse manier van kijken. Dat ‘verbinden’ wordt niet zo gezien door de moslims. Zij zien dit als onderwerping en islamitisch terrein winnen in een niet islamitisch land.

Denkt u daar maar aan een volgende keer als u die islamitische vlag ziet hangen tijdens Dodenherdenking……………………………