Dodenherdenking Hoograven 2017; Joods verzet WOII

In herinnering waarom de Israelvlag volgens bestuur Oranjevereniging Hoogravens Belang niet in Hoograven mocht hangen: Geen Joodse bewoners, geen Joods verzet

Verdere informatie op deze site:

https://jowitteroosblog.wordpress.com/2016/05/03/dodenherdenking-marokkaanse-vlag/

https://jowitteroosblog.wordpress.com/2016/05/06/dodenherdenking-2016-hoogaven-utrecht/

Vlag onder de Vrijheidsboom Hoograven Utrecht dodenherdenking 2017

Joods verzet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dodenherdenking  Hoograven alhier in het kader van Joods verzet omdat er in Hoograven geen Israël vlag komt te hangen omdat, volgens het bestuur van Hoogravens Belang in tegenstelling tot de Marokkaanse voorvaderen tijdens WOII, de Joden blijkbaar geen strijd hebben geleverd in Nederland en er geen Joden in de wijk Hoograven wonen:

Voorts dachten zij dan ook niet dat een Israëlische vlag de juiste wijze is om aandacht te schenken aan de verschrikkingen die de joodse bevolking van Hoograven heeft moeten doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat dat op andere manieren beter kan.

Waren mijn ogen een bron van tranen

omslag boek Waren mijn ogen een bron van tranen

Enige woorden overgenomen uit dit boek, hieronder.

Een joods echtpaar in het verzet 1940-1945

Dit waargebeurde verhaal over de lotgevallen van een joods echtpaar en hun vrienden belicht de verschillende facetten van het joodse verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het toont de moeilijkheden die joden ondervonden in hun verzet. En het illustreert een feit dat vaak over het hoofd wordt gezien – joden lieten zich niet als makke schapen naar de slachtbank leiden, maar zij probeerden moedig de vervolging tegen te werken.

 

 

Er was tijdens WOII veelvormig joods verzet in Nederland. Ze lieten zich niet terroriseren. Ze vochten terug. Ze protesteerden. Ze schreven in illegale bladen. Ze hielpen die verspreiden, vaak met groot risico voor hun eigen veiligheid. Ze onttrokken zich aan de deportatie. Ze doken onder. Ze zetten organisaties op om onderduikers bij te staan. Ze hielpen opgepakte joden ontsnappen. Ze pleegden aanslagen. Ze vormden of sloten zich aan bij niet-joodse verzetsgroepen. Joden hoorden ook bij de voortrekkers van het gewapende verzet.

Deze reacties kwamen voor in alle lagen van de joodse bevolking. Een rabbijn zei vlak voor zijn executie: ‘( de Duitsers) zijn zo klein; ze kunnen ons joden niets doen, alleen afmaken en och, het jodendom zal het fascisme wel overleven’. Een zakenman riep zijn voltallige personeel bij elkaar en verwierp luidkeels het idee dat je joden hun burgerrechten kon ontnemen – hij werd gearresteerd en vermoord. Een reclameschilder knokte op straat met nationaalsocialisten – hij werd opgepakt en omgebracht. Een leraar vertelde zijn scholieren dat hij geen ster droeg, omdat hij de autoriteit van de bezetters niet erkende. Een bakker smokkelde mensen in zijn bakfiets uit verzameldepots voor deportatie. Een zionist zette een vluchtroute op naar neutraal gebied – hij werd aangehouden en nam zijn eigen leven. Een student richtte een verzetsgroep op die probeerde een deportatiecentrum in brand te steken – hij werd gepakt en geëxecuteerd. Een fotograaf nam de leiding van een groep op zich – hij kwam om in een vuurgevecht.

Veel van dit joodse verzet had een typisch Nederlands karakter, in die zin dat het voortkwam uit of aansloot bij algemene ideeën en groeperingen waar de joden zich thuis voelden. Zo beriepen de zakenman en de leraar, hierboven vermeld, zich op gangbare begrippen van burgerrecht en autoriteit. Anderen namen het voortouw in organisaties die voortkwamen uit de vooroorlogse politieke stromingen. Ze maakten ook gebruik van contacten in groeperingen waarvan zij lid waren en zochten voor hun verzet medestrijders, wapens en explosieven bij niet-joden die zij voor de oorlog hadden leren kennen in hun dagelijks leven, studie en werk.

Het Joods verzet had ook een eigen identiteit. Het was verzet van slachtoffers. Het onderscheidde zich verder van het niet-joods verzet doordat relatief veel joden deelnamen aan clandestiene activiteiten, inclusief gewapend verzet. Soms werkten ze geïsoleerd en lieten zich inspireren door hun eigen geloof en cultuur.

Een ander verschil was dat joods verzet vroeg tot ontwikkeling kwam, dat wil zeggen voor juli 1942 en dus voordat het algemene verzet groeide naarmate de bevolking steeds meer getroffen werd door een opeenstapeling van Duitse maatregelen en acties zoals executie van gijzelaars, rationering van goederen die essentieel waren voor het leven van alledag, inbeslagname van materialen en productiemiddelen voor Duitsland, verlichte arbeidsdienst voor mannen en razzia’s om de mannen  op te pakken die zich probeerden te onttrekken aan de arbeidsinzet.

Het joods verzet was al in volle gang voordat het militaire verloop van de oorlog een positieve wending kreeg door de geallieerde landingen in Noord-Afrika en de beslissende veldslagen in Rusland.

 

Dit leidde tot een veelvormigheid van joods verzet……………………….Niet iedere jood kon kiezen of koos voor verzet als er wel een keuze was. Persoonlijke eigenschappen en omstandigheden speelden daarbij een rol. Het betekende echter niet dat joden de vervolging passief ondergingen. En dat laat het verhaal van Nol en Ter en hun vrienden zien.


Want, zoals de woorden op het Joods Verzetsmonument in Amsterdam:

 

Waren mijn ogen een bron van tranen, dan zou ik de dag en nacht wenen om de gevallen strijders van mijn dierbaar volk.

Advertenties