Dodenherdenking Hoograven

a7cfc1695c7558761518b16559d8f028
Geachte mevrouw ……………….,
 
Recent hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het bestuur van Hoogravens Belang om geen Israelische vlag te hijsen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in onze wijk. Graag informeren wij u middels deze mail over de reden hiervan.
 
Tijdens de jaarlijkse herdenking hijsen wij drie vlaggen in Hoograven. Naast de Nederlandse, zijn dit de Canadese en de Marokkaanse. De Nederlandse vlag hangt er uiteraard vanwege het feit dat het de nationale dodenherdenking is. De Canadese vlag hangt er om de bevrijders van Hoograven te herdenken.
 
Als bestuur van wijk- en oranjevereniging hebben wij ervoor gekozen om ook de Marokkaanse vlag te hijsen. De belangrijkste reden is dat er in onze wijk veel inwoners van Marokkaanse afkomst wonen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hebben ook hun voorvaderen strijd geleverd, zelfs in Nederland (in dienst van het Franse leger).
 
Op nadrukkelijk verzoek van deze groep inwoners wordt daarom ook de vlag van het land van hun voorvaderen gehesen. Deze bijzondere aandacht voor dit stukje (onbekende) geschiedenis betekent veel voor deze groep inwoners en leidt er ook toe dat elk jaar een groot deel de herdenking bezoekt. Hiermee wordt dus ook een grote groep inwoners bereikt, die niet als vanzelfsprekend op 4 mei bij de herdenking aanwezig zou zijn.
 
Bovenstaande overwegingen gaan in onze ogen niet op voor de Israelische vlag. Wij denken dan ook niet dat een Israelische vlag de juiste wijze is om aandacht te schenken aan de verschrikkingen die de joodse bevolking van Hoograven heeft moeten doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat dat op andere manieren beter kan.
 
Om die reden hebben wij als vereniging de afgelopen jaren uitgebreid bij de herdenking stilgestaan bij deze verschrikkingen,  o.a. door vertellingen van  gast sprekers zoals P. Sprangers (Historisch Hoograven).  En dat zullen wij ook blijven doen, omdat het zo ontzettend belangrijk is dat dit nooit mag worden vergeten.
 
Wij hopen u op deze wijze afdoende te hebben geïnformeerd. Wij  spreken de wens uit ook u dit jaar bij de herdenking te mogen ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Hoogravens Belang,
Namens deze, Paul Sturkenboom en Etienne Weijers
Oriana Fallaci over islam 14237679_801948689908176_5198105869250398568_n