Petitie Collectieve Belasting Overeenkomst

eunmask

We zijn weer een nieuwe actie gestart Petitie & aanklacht tegen de Belastingdienst met als eis een Collectieve Belasting Overeenkomst:

Stop de illegale belastingclaim (=slavernij), ondemocratische wanbeleid, corruptie, Inleiding: De enige oplossing “DE BELASTINGHERZIENING” om onze democratische soevereine rechtstaat te herstellen, corruptie te bestrijden en het beëindigen van onrechtmatig vrijgeven van onze belastinggelden, die de algemene samenleving niet dienen…. Wij willen gezamenlijk het Nederlandse democratische systeem herzien en reorganiseren. Overheidsinstituten dienen de wens van de democratisch gekozen stem te volgen. In een democratie regeert het volk die het systeem financiert en wie betaalt, bepaalt!

Via deze petitie willen wij een invoering van de Collectieve Belasting Overeenkomst (CBO) eisen of gerechtelijk afdwingen, waarmee de plichten & rechten van de ingehuurde Overheidsinstanties vastgelegd worden in een collectieve overeenkomst, die een einde maakt aan het ondemocratische wanbeleid, corruptie, belangenverstrengeling, onrechtmatig vrijgeven van belastinggelden en oorlogvoeringen. Ter bescherming v/d Nederlandse democratie en de rechten…

View original post 521 woorden meer

Advertentie

Geen catastrofe in het vooruitzicht: De leugen van de eeuw over de door de mens aangerichte klimaatverandering

E.J. Bron

Screenshot_23

                        De leugen van de eeuw over de door de mens aangerichte klimaatverandering.
Het wordt duidelijk dat er achter de voortdurende promotie van de klimaatverandering een politieke agenda schuilgaat. Klaarblijkelijk is de theorie van de door de mens aangerichte klimaatverandering een bruikbaar politiek controle-instrument, waarmee men ieder mens op deze planeet de schuld in de schoenen kan schuiven.

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Het wereldklimaat veranderde regelmatig. Gedurende miljarden jaren. De menselijke invloed op het klimaat is verwaarloosbaar klein

Ja, er is sprake van klimaatverandering. Maar niet in de vorm die de klimaat-eindtijd-profeten ons willen wijsmaken. Want het klimaat verandert onafgebroken. Er was nog nooit een tijdperk waarin het klimaat gedurende een langere periode doorgaans constant bleef. Er deden zich grote en kleine ijstijden voor, zo was er zelfs – klimatologen hebben dit onlangs pas ontdekt…

View original post 550 woorden meer

Het probleem is niet Islamitische Staat, maar Islamitische Haat

OpinieZ

Een leugen verbergt de waarheid. En onaangename, maar verborgen waarheden krijgen nooit de kans om te worden erkend, aangepakt en ontzenuwd. Vanwege deze simpele waarheid heeft een van de grootste leugens van onze tijd – nl. dat geweld gepleegd in naam van de islam niets te maken heeft met de islam – de intrinsiek zwakke islam tot de gesel van de moderne wereld gemaakt, zonder enig teken van verlossing aan de horizon.

Strategie
Het is daarom nuttig om de belangrijkste strategie te onthullen die gebruikt wordt door leugenaars in de overheid, de media en de wetenschap: 1. ontken de algemene, maar chronische dagelijkse berichten van moslimgeweld tegen niet-moslims overal in de wereld; 2. richt je alleen op spectaculair moslimgeweld, dat – omdat het bijna altijd gepleegd wordt door professionele jihadigroepen – kan worden afgeschilderd als een eindig, tijdelijk en lokaal probleem: versla die bepaalde “terroristische groep” en het probleem is…

View original post 957 woorden meer

Sabatina James: “Daarom wordt het antidemocratische ´islamisme´ niet consequent bestreden”

E.J. Bron

Screenshot_20

Sabatina James: “Vrije meningsuiting over de islam is niet meer gegarandeerd.”

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: E.J. Bron)

Sabatina James kent als voormalig moslima de islam beter dan welke westerse journalist of politicus dan ook. Ze is knap. Ze is geloofwaardig. Ze is charmant. En ze kent de islam beter dan iedere westerse journalist deze ooit zal kunnen kennen. Want Sabatina James was moslima, voordat ze zich tot het christendom bekeerde. Ik ken haar goed. Ik heb veel met haar gepraat. En ze heeft me verteld wat ze in Pakistan, in de madrassa´s, de beruchte islamscholen, meemaakte: ononderbroken opvoeding tot haat tegen “ongelovigen”. In het christendom vond ze uiteindelijk die god die ze in Allah niet kon vinden; een god van de liefde en barmhartigheid.

Michael Mannheimer Blog

View original post 1.293 woorden meer