PVV-vragen over de Nederlandse financiering van mobiele (sharia) rechtbanken in Somalië

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse financiering van mobiele (sharia) rechtbanken in Somalië

  1. Kunt u bevestigen dat het demissionaire kabinet een cheque heeft uitgeschreven aan Somalië van 2 miljoen euro voor onder meer het ondersteunen van mobiele rechtbanken? (*)
  2. Klopt het dat in de Somalische grondwet staat dat het shariarecht de basis is van al het recht in Somalië en dat alle wetten en regels met het shariarecht in overeenstemming moeten zijn(**)?) Zo nee waarom niet?
  3. Klopt het dat mobiele rechtbanken zich bij uitstek lenen voor lokale geschillenbeslechting, en dat juist bij lokale geschillenbeslechting in Somalië het shariarecht in volle hevigheid wordt toegepast?
  4. Kunt u nog wel garanderen dat geen cent Nederlands belastinggeld wordt gestoken in rechtbanken waar shariarecht wordt toegepast, of erkent u dat Nederland indirect rechtspraktijken van de donkere middeleeuwen financiert?
  5. Waarom blijft Nederland de Somalische autoriteiten financieel…

View original post 52 woorden meer

Advertenties