PVV-vragen over Amsterdamse politie die hoofddoekje wil toestaan bij politie-uniform

E.J. Bron

PVV nieuw

Vragen van de leden Helder en De Graaf (beiden PVV) aan de demissionaire ministers van Veiligheid en Justitie en SZW over het bericht: ‘Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform’.

1.) Kent u het bericht:’Amsterdamse politie wil hoofddoekje toestaan bij uniform’ (*)?

2.) Klopt het dat de Amsterdamse politie bekijkt of agentes een hoofddoek mogen dragen bij hun uniform om het werk aantrekkelijker te maken voor mensen met een migratieachtergrond en daarmee sharia-voorschriften te introduceren?

3.) Bent u met de PVV van mening dat het dragen van islamitische symbolen niet strookt met de neutraliteit van de politie? Zo nee, waarom niet en wat is de reden dat u afwijkt van hetgeen geregeld was in het regeerakkoord Rutte I?

PVV Tweede Kamer

View original post 148 woorden meer