De strijdplannen van Donald Trump (2)

OpinieZ

Het communisme werd overwonnen omdat de Westerse bevolking zich bewust was van wat er op het spel stond. Het verlies van vrijheid, welvaart, zelfontplooiing en alles wat onze Westerse beschaving zo de moeite waard maakt. We bevinden ons in de beginfase van eenzelfde strijd tegen een nog kwaadaardiger ideologie. Een middeleeuwse cultus die niet zal rusten totdat de wereld zich onderwerpt aan Allah en zijn profeet.

Onze manier van leven staat op het spel. Onze cultuur wordt van buitenaf en binnenuit bedreigd met vernietiging. Het is van groot belang dat wij alle aspecten van deze dodelijke ideologie in alle vrijheid kunnen bestuderen, bespreken en benoemen.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van still uit YouTube-video kanaal Based Patriot


Sun Tzu
Kennis van de vijand is niet genoeg. Om de strijd te winnen is geloof in jezelf onontbeerlijk. De beroemde Chinese krijgsheer Sun Tzu benadrukt in het standaardwerk De Kunst…

View original post 787 woorden meer