“Buurten geteisterd door ramadanrellen na avondgebed”

E.J. Bron

Screenshot_88

(Door: Bauke Schram)

Een golf aan vernielingen in Haarlem en Hilversum wordt veroorzaakt door vastende moslims, zeggen buurtbewoners en moskeegangers. Gemeenten staan machteloos en weigeren in sommige gevallen de incidenten te koppelen aan de ramadan.

Dat meldt althans De Telegraaf. De krant bericht over buurtbewoners die alarm slaan over relschoppers. De afgelopen week zijn Haarlem en Hilversum geteisterd door brandstichting en vernielingen. Het gaat vooral om Marokkaanse jongens die na het avondgebed massaal de straat op gaan.

Lees verder>>>
Elsevier

View original post

Geert Wilders voor Breitbart: Door aanzwellende demografische verandering dreigt de Europese bevolking vervangen te worden

Voor de regerende elites van West-Europa is het beschermen van de rechten van zogenaamde asielzoekers belangrijker dan het beschermen van hun eigen burgers.

Onlangs zagen we daar in Duitsland een verrassend voorbeeld van. Een immigrant uit Oeganda verkrachtte een vrouw, maar de Duitse autoriteiten weigerden hem uit te zetten omdat de verkrachter claimde homo te zijn en homoseksuelen worden vervolgd in zijn thuisland.

De elites weigeren ook hun eigen identiteit te verdedigen, waar we in de Nederlandse kranten vandaag ook een voorbeeld van zagen. Een protestantse kerk stelt voor dat de officiële feestdag op pinkstermaandag wordt vervangen door een officiële feestdag op het islamitische suikerfeest.

Met dit voorstel wil de Christelijke groep “recht doen aan diversiteit in de religie.” Maar als er één cultuur op aarde is die geen enkele diversiteit in religie toelaat, is het de islam. Kijk maar naar Saudi-Arabië dat de bouw van geen enkele kerk toelaat.

View original post 895 woorden meer

De nederige verheerlijking van de wrede en stompzinnige ramadan in onze staatsmedia

Martien Pennings

Vergeestelijkte moslimgeestelijke wijst aan waar Allah’s geest tijdens de ramadan indaalt

De ramadan is natuurlijk net zo dom, wreed en irrationeel als dat hele “geloof” dat — ik ben ervan overtuigd dat ik het al wel eens eerder heb gezegd — elk wezenskenmerk met het Hitlerisme deelt. Gelul over een regendruppel die op de lip kwam en per ongeluk werd . . . . . eh . . . . . ingeslikt. Sort of. Oh, wat zijn wij verfijnd! Overdag jezelf martelen en dan je  ’s nachts volvreten. Liefst met veel zoetigheid. Heeft niks met een periode van ascese te maken die je dichter bij het “spirituele” brengt. Maar alles met een wreed en primitief ritueel dat het stambesef rond een onhervormbare  en totalitaire massamoordenaars-ideologie moet versterken.

Lees over de vernielingen en het geweld dat in de ramadan-nachten traditie begint te worden in Nederland:

Buurten geteisterd door ramadanrellen…

View original post 115 woorden meer

Leraar noemt Wilders de nieuwe Hitler – Kamervragen

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

2.)
Bent u het met ons eens dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering…

View original post 43 woorden meer