Één enkele strakke ideologische lijn: Hitler, de Moefti, Arafat, Abbas en Hamas

Martien Pennings

Het wil maar niet doordringen: het puur nazistische karakter van de islamueberhaupt, maar ook niet hoe die diepe verwantschap tussen Hitlerisme en Mohammedanisme tot uiting kwam in Palestina vanaf 1920 en vooral in de samenwerking in en tijdens  de Holocaust tussen Hitler en Amin al-Hoesseini, de Moefti van Jeruzalem.

Het wil maar niet doordringen: dat uit en te na bewezen is, ook via hun eigen woorden, dat zowel Arafat als Abbas en ook Hamas staan en stonden in diezelfde puur nazistisch-islamitische ideologische lijn.

De volstrekt essentiële, kardinale figuur was de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini (1895 – 1974). Hij is de spil, degene die vanaf 1920 de ware aard van de islam in Palestina, in het hele Midden-Oosten en in Europa tot gelding bracht. Hij is degene die de genocidale lijn heeft uitgezet waarop de islam ueberhaupt is gebaseerd en waarvan Arafat en Abbas en Hamas de…

View original post 842 woorden meer

Advertenties