De onderdrukte antisemitisme-documentaire vanuit historisch perspectief

E.J. Bron

Screenshot_108

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

De in het begin door de publiekrechtelijke en de EU gefinancierde publiekrechtelijke Duits-Franse tv-zender “Arte” onderdrukte documentaire over Europees antisemitisme past volledig in een lang durend Europees verhaal van het verbergen van informatie over antisemitisme en diegenen die het begaan. Drie extremen van zulke gevallen sinds het begin van deze eeuw, die hieronder besproken worden, maken een veel algemener fenomeen aanschouwelijk.

View original post 882 woorden meer

Advertentie

Politieke chaos rond corruptieonderzoek Raad van Europa!

eunmask

Na maandenlang getouwtrek komt er een onderzoek naar corruptie en omkoping binnen de Raad van Europa (RvE) in Straatsburg. Initiatiefnemers zijn er blij mee, maar de zaak is omringd door politieke chaos en tumult.

De zaak loopt sinds denktank European Stability Initiative in 2012 een rapport publiceerde over zogenoemde kaviaardiplomatie door Azerbeidzjan, een land dat er een dubieuze mensenrechtensituatie op nahoudt. Met een oorlogskas van 30 miljoen euro per jaar zou het regime de RvE – die losstaat van de Europese Unie – willen beïnvloeden.

In december gaf Luca Volontè, ex-fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) – de grootste partij, op Italiaanse tv toe dat hij miljoenen had ontvangen van Azerbeidzjan. Verder gaf een Zwitserse parlementariër toe dat zij dure sieraden aangeboden kreeg.

Van de Raad van Europa (400 miljoen euro budget per jaar) zijn 47 landen lid, waaronder Rusland, Turkije en Azerbeidzjan. De Raad bestiert het Mensenrechtenhof in Straatsburg…

View original post 161 woorden meer

Aleen Nitwitzen beschuldigen realisten van haatzaaien!

eunmask

Deze beschuldiging krijgen veel realistische bloggers!
De meeste van mijn artikelen zijn gecheckt, niet alleen op waarheidsbevinding maar ook op juridisch gebied. (ik weet wat juridisch correct rapporteren is en wat ik wel of niet kan publiceren!)

Islamisering Europa.
Zoals ik in de aanhef van mijn blogs schreef, is deze trend in Europa niets nieuw voor mij, omdat ikzelf heb ervaren hoe het is om jarenlang in een van de meest tolerante werelddelen te wonen, waar elke religie werd geaccepteerd. Totdat dat land werd geïslamiseerd en alle niet-islamitische groepen werden vervolgd (en sommigen zelfs gedood). Dit land staat nu bekend als het grootste islamitische continent ter wereld, terwijl het grootste deel van de oorspronkelijke bevolking niet-moslim was!!

De hele fase hiervan maak ik hier nu weer mee in Europa en ik kan je voorspellen dat wij over een paar decennia eveneens grotendeels geïslamiseerd zullen zijn. Alle voortekenen die ik waarneem…

View original post 140 woorden meer

De eindstrijd komt naderbij: Onze vijanden in beeld

E.J. Bron

Screenshot_99

(Door: “Henk V.”)

Een commentaar op “Komt de eindstrijd naderbij?”

De  analyse van Emmet Scott leest als een indrukwekkende, geschreven profetie over het naderende einde van onze westerse beschaving.Zijn goed onderbouwd betoog staat haaks op het verhaal waarin de aanhangers van het politiek-correcte denken blijven volharden, namelijk dat onze samenleving door de voortdurende immigratie zich verrijkend ontwikkelt.Het is niet moeilijk vast te stellen wie het gelijk aan zijn kant heeft.Ook de “positief” ingestelde elites weten diep in hun hart heel goed dat hun opvattingen over verrijking en harmonie niet overeenstemmen met de feitelijke ontwikkelingen die iedere objectieve waarnemer kan zien.Wie bij de heilsleer van de leidinggevende bestuurslaag openlijk kanttekeningen plaatst, wordt ogenblikkelijk getrakteerd op pogingen om kritiek met alle middelen in de kiem te smoren. Dat is een teken van zwakte, want iemand die ECHT zeker is van zijn zaak probeert een politieke tegenstander niet…

View original post 1.513 woorden meer