Wat we eigenlijk allemaal al wisten – moslims en socialisten zijn de grootste Jodenhaters

Een nieuw onderzoek van de University of  Oslo Center for Research on Extremism bevestigt dat de Jodenhaat in Europa voor het grootste deel is geïmporteerd, moslims zijn schromelijk oververtegenwoordigd. Op de tweede plaats komen de aanhangers van links.

Malmö is misschien wel het duidelijkste voorbeeld van het nieuwe antisemitisme wat voor het grootste deel geïmporteerd wordt. De voormalige Amerikaanse president heeft twee keer een speciale afgezant naar deze stad gestuurd, en joodse families die al generaties lang in Zweden wonen kunnen niet in het openbaar laten zien dat ze joden zijn zonder risico mishandeld te worden.

De landen die in het onderzoek voorkomen zijn Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Het zwaarst getroffen zijn de Joden in Frankrijk. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het aantal aanvallen op joden in Rusland erg laag is gezien het grote aantal joden in Rusland – in dit land zijn ook het minst aantal…

View original post 47 woorden meer

Advertenties

EEN BIJZONDER SPIRITUELE GODSDIENST. . .

E.J. Bron

Screenshot_115

Het levend verbranden van “ongelovigen”.

(Door: “Driek”)

Het was in één dezer wonderschone zomerdagen, waarin een milde zon, zacht goudachtig, bescheen door ragfijn wazig wolkendek het groen geboomte in mijn grote achtertuin, het Amsterdamse Bosch. Rustend, neergezeten op een boomstammenbank, blikte ik naar glooiend grasveld, naar een voorbij galopperende ruiter en naar een spitse kerktoren in den verre einder, die het groengouden landschap vervolmaakte. Hier, op dit van zon doorschenen, doodstil groen paradijsje, was geen beklemming, geen duistere gedachte en geen woelende menigte, die, door benauwd naargeestige straten, zich voortspoedde naar wezenloze dingen. Enkele wandelaars slechts betraden dit schoon eldorado. Niets was er dat mijn blij gemoed versomberde. Edoch, plotsklaps, ontwaarde ik een donker figuur, een Somaliër op een mountainbike, een zwart silhouet, die de vredigheid mijner gedachte ruw verstoorde.

View original post 865 woorden meer

Je moet maar durven: de politie-iftar.

Nationalisten,

Ik was even een tijdje absent, vanwege een te lage bloedsuikerspiegel. Het leek mij daarom verstandig even een stapje terug te doen. In zo’n hypo kan er namelijk van alles gebeuren en voor hetzelfde geld ga ik dan lelijke dingen roepen over een bepaalde bevolkingsgroep met gevoelige tenen, dus vandaar.

Eenmaal weer voorzichtig online, gaf ik Twitter deze zoekopdracht: ‘politie, iftar.’ Dat had ik dus beter niet kunnen doen. Volop foto’s van agenten in uniform die zowat over elkaar heen buitelen wie als eerste een Mohammedaanse dadel-ontpitter een kopje thee mag inschenken… Ja, ik weet het, u vindt natuurlijk ook dat deze geelstrepen zich beter bezig hadden kunnen houden met bijvoorbeeld het opnemen van aangiften van getroffen autochtonen, omdat zij slachtoffer zijn geworden van de ‘Ramadan-terreur’, gedurende de feestmaand. Maar ja, dat zit er helaas niet in. De politie is immers druk doende met het pleasen van een groep…

View original post 223 woorden meer