EEN BIJZONDER SPIRITUELE GODSDIENST. . .

E.J. Bron

Screenshot_115

Het levend verbranden van “ongelovigen”.

(Door: “Driek”)

Het was in één dezer wonderschone zomerdagen, waarin een milde zon, zacht goudachtig, bescheen door ragfijn wazig wolkendek het groen geboomte in mijn grote achtertuin, het Amsterdamse Bosch. Rustend, neergezeten op een boomstammenbank, blikte ik naar glooiend grasveld, naar een voorbij galopperende ruiter en naar een spitse kerktoren in den verre einder, die het groengouden landschap vervolmaakte. Hier, op dit van zon doorschenen, doodstil groen paradijsje, was geen beklemming, geen duistere gedachte en geen woelende menigte, die, door benauwd naargeestige straten, zich voortspoedde naar wezenloze dingen. Enkele wandelaars slechts betraden dit schoon eldorado. Niets was er dat mijn blij gemoed versomberde. Edoch, plotsklaps, ontwaarde ik een donker figuur, een Somaliër op een mountainbike, een zwart silhouet, die de vredigheid mijner gedachte ruw verstoorde.

View original post 865 woorden meer

Advertenties