De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen

The Balkans Chronicles

uk-jihadis_1„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvou-dig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitisch beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek. Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Hij moet ook niet als een geloof behandeld worden, hij is een politieke ideo-logie die haat verkondigt”, zei de Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan…

Het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de islam en de Sharia. De Islam moet de wereld en…

View original post 1.736 woorden meer

Advertenties