Moslimbelgenmoppen bij Jinek: Nico Meijerink en Beatrice de Graaf

Martien Pennings

“Zou ik ook kans maken op 500 euro als ik claim al decennia geestelijk te lijden, ja existentiële angst te ondervinden, vanwege het feit dat ik in mijn stadswijk al 30 jaar niet meer naar buiten kan zonder voortdurend geconfronteerd te worden met een symbool dat ik voor nazistisch houd en mij herinnert aan alle gruwelen die de islam dagelijks aanricht en aan het feit dat die islam mijn hele continment dreigt over te nemen?”

“Is zo’n contextualisering niet overdreven? Nee. In die hysterische eis van die moslimouders zit die mentaliteit verborgen die meent dat de islam eigenlijk behoort te heersen.”

We schakelen over naar Jinek. En komen eens te meer tot het besef dat de engnekken en de gekken onder ons zijn en blijven.

Nico Meijerink is die advocaat Van Dino Sorel die academisch verantwoorde waarheidsvinding belangrijker vindt dan beroepsmoordenaars opsluiten. Dan begrijp je dus niks van het onderscheid…

View original post 1.100 woorden meer

Advertentie

Kwestie Marcouch: Raoul du Pré (Volkskrant) weet misdadig weinig van de islam

Martien Pennings

Raoul du Pré

*************************************************************
Het grote, cruciale punt is echter dat Marcouch moslim is en dus aanhanger blijft van een ideologie die al 1400 jaar bewijst zowel onhervormbaar als inhumaan-totalitair te zijn.Hij kan persoonlijk nog zo grote morele stappen vooruit hebben gemaakt — en zelfs daarvan ben ik niet 100% zeker — dan nog is hij gevangen in een ideologie die op cruciale momenten in de geschiedenis altijd heeft gekozen voor terreur, vernedering en onderwerping van andersgelovigen. En die de broeders die zwak zijn in de leer al gauw als “afvalligen” brandmerkt en vermoordt.
*************************************************************

Ik vond dat demonstratietje van Wilders en anderhalve ezelskop in Arnhem tegen Marcouch zielig en zielloos. Maar de interventie in de Tweede kamer van Martin Bosma was prima. Hier heb ik uitgelegd hoe schofterig ik de beantwoording van die interventie door Plasterk vond.

Mag ik nog eens op de quaestie terug komen?
Want?

View original post 1.936 woorden meer

HET RAADSEL MARCOUCH

Martien Pennings

*************************************************************

Onderstaande tekst is uit 2008 (!) en een reactie op een toespraak door Ahmed Marcouch, getiteld “Mijn vader kwam te voet”, op een bijeenkomst van de Banning Werkgemeenschap van de PvdA op 22 november 2008. De speech staat afgedrukt op waterlandstichting.nl.

De tekst is door mij misschien voor het eerst gepubliceerd op het toenmalige “Vrije Volk” onder mijn pseudoniem “Kassander”. Ik weet het gewoon niet meer. Want misschien ook is deze tekst alleen maar intern in de PvdA in discussie geweest en in elk geval niet erg intensief. Het is namelijk nogal een intellectueel hoogstandje en een forse lap tekst bovendien. En aan echt diepgravend  debat deden en doen ze niet in de PvdA.

Ik (her-?)publiceer de tekst nu op 10 juli 2017 naar aanleiding van de omstreden voordracht van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem.

De kern van de tekst bestaat uit de vraag waarom iemand…

View original post 5.993 woorden meer