Kwestie Marcouch: Raoul du Pré (Volkskrant) weet misdadig weinig van de islam

Martien Pennings

Raoul du Pré

*************************************************************
Het grote, cruciale punt is echter dat Marcouch moslim is en dus aanhanger blijft van een ideologie die al 1400 jaar bewijst zowel onhervormbaar als inhumaan-totalitair te zijn.Hij kan persoonlijk nog zo grote morele stappen vooruit hebben gemaakt — en zelfs daarvan ben ik niet 100% zeker — dan nog is hij gevangen in een ideologie die op cruciale momenten in de geschiedenis altijd heeft gekozen voor terreur, vernedering en onderwerping van andersgelovigen. En die de broeders die zwak zijn in de leer al gauw als “afvalligen” brandmerkt en vermoordt.
*************************************************************

Ik vond dat demonstratietje van Wilders en anderhalve ezelskop in Arnhem tegen Marcouch zielig en zielloos. Maar de interventie in de Tweede kamer van Martin Bosma was prima. Hier heb ik uitgelegd hoe schofterig ik de beantwoording van die interventie door Plasterk vond.

Mag ik nog eens op de quaestie terug komen?
Want?

View original post 1.936 woorden meer