Raffie Chohan Gaat In Cassatie

Help Raffie Chohan haar advocaat te betalen om in Cassatie te gaan.

Cassatie is een begrip uit het recht. “In cassatie gaan” betekent dat men beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit hoogste rechtsprekend orgaan houdt dan enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast.

Vrijspraak ten aanzien van feit 1:

Ten laste gelegd HAATZAAIEN.

Vrijgesproken!

Geen vrijspraak voor feit 2:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan BELEDIGING van moslims wegens hun godsdienst. De verdachte is veroordeeld tot een geldboete van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis. Bepaalt dat de geldboete niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bij niet in CASSATIE gaan heeft Raffie zeker een strafblad, en is er jurisprudentie ontstaan. D.w.z. dat er een soort van wet is ontstaat, waardoor anderen dan in soortgelijke gevallen minimal dezelfde straf krijgen.

Voorts heeft bij de bepaling van de straf een rol gespeeld dat het hof zich niet aan de indruk kan onttrekken dat verdachte, getekend door bijzondere persoonlijke ervaringen in haar jeugd, door Pegida is gebruikt en dat zij zich onvoldoende heeft gerealiseerd wat de impact van haar woorden kon zijn. Op de terechtzitting in hoger beroep heeft verdachte overigens aangegeven dat zij inmiddels afstand heeft genomen van Pegida.

Alles  in aanmerking nemend is het hof van oordeel dat oplegging van een geheel voorwaardelijke geldboete op zijn plaats is.

https://www.4just1.com/project/1332

Advertenties