Hof van Justitie van de Europese Unie: geen uitzonderingen op de principes van het EU-asielrecht – doorreis van migranten is illegaal

E.J. Bron

Screenshot_69

(Vertaling: E.J. Bron)

In het Akkoord van Dublin staat:het land, waarin de asielzoeker bewijsbaar het eerst is binnengekomen, moet de asielprocedure uitvoeren. Het Akkoord van Dublin werd op 15 juni 1990 door de destijds 12 EG-lidstaten ondertekend. Het trad op 1 september 1997 in werking.

epoch times

View original post 360 woorden meer