GEWETENLOZE GRAAIERS . . .

E.J. Bron

Screenshot_17

(Door: “Driek”)

Niet veraf meer is de tijd dat bejaarde lieden voor onderdak hun heil moeten zoeken onder bruggen, in portieken en kraakpanden. Het geld voor hun verzorging is opgesoupeerd door gewetenloos graaiend tuig dat zich heeft verrijkt aan de bejaardenindustrie. Schrijnende taferelen doen zich straks voor van oude menschen die door de straten onzer steden zwerven. Enkele van hen zijn toegerust met bedelnap of hebben een pet op het trottoir gelegd waarin den voorbijkomende passant een kleinigheid kan deponeren. Weer anderen hebben een portiek als woonverblijf gekozen waar zij zich zo goed mogelijk trachten te redden met de hulp der omwonenden. Er is een ware run op grote kartonnen dozen welke niet meer zijn aan te slepen. Rollators, rolstoelen en afgedankte scootmobielen ontsieren het straatbeeld, dat met donker getinte lieden en mannen in djellaba’s een wrang beeld te zien geeft van de teloorgang van ons eens zo welvarend…

View original post 487 woorden meer

Advertentie

59% van de “vluchtelingen” ongeletterd

E.J. Bron

Screenshot_18

(Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)

Analfabeten in plaats van geschoolde krachten

Stap voor stap komt toch de waarheid aan het licht, en dat zelfs voor de parlementsverkiezingen: uitgerekend de regimegetrouwe “Bild-Zeitung” zegt eindelijk een keer de waarheid: 59% van de “vluchtelingen”, die zich in Duitsland laten voederen en vermaken, hebben geen schooldiploma, dus helemaal geen of slechts geringe schoolopleiding!

PI News (2)

View original post 294 woorden meer

Macron – de val begint

E.J. Bron

Screenshot_8

(Door: Marco Maier – Vertaling: E.J. Bron)

Emmanuel Macron is een welbespraakte grootdoener. Dat wisten zijn critici daarvoor ook al. Frankrijk is economisch, financieel, politiek en maatschappelijk zo ontredderd, dat de nieuwe president ondanks zijn enorme parlementaire meerderheid nauwelijks iets kan uitrichten zonder de overweldigende volkswoede op zich te richten. En wie de Fransen kent, weet ook dat ze wel degelijk met daden de aandacht zullen vestigen op hun situatie.

Contra magazine

View original post 329 woorden meer

Islam voor westerlingen (deel 5)

E.J. Bron

Screenshot_16

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)

Hieronder het vijfde, en tevens laatste,  deel in de serie “Islam voor westerlingen”. De voorgaande delen kunt u hier lezen: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.

De Kruistochten (1096-1270)

De kruistochten kwamen niet uit de lucht vallen, maar waren een reactie op eeuwen van jihad in het Midden-Oosten. De islamitische Arabieren vielen in de zevende eeuw Palestina binnen. Ze veroverden in 638 Jeruzalem, waar Joden en christenen woonden, en vervolgens hebben de Arabieren ze daar dertien eeuwen lang geterroriseerd. Na de eerste verovering van steden als Damascus en Jeruzalem leefden Joden en christenen als tweederangs burgers. Ze moesten niet alleen hoge belastingen betalen, maar ook mochten ze geen wapens dragen, niet op een paard rijden en moesten ze met gebogen hoofd aan de kant gaan staan als er een moslim aankwam. Veel christenen vluchtten naar Constantinopel en andere…

View original post 1.955 woorden meer

De binnenstad van München 2017: nauwelijks nog Duitsers te bekennen

E.J. Bron


(Door: “PS” – Vertaling: E.J. Bron)

Dat München een percentage buitenlanders bezit van inmiddels 43% is ja bekend. Als je naar bovenstaande amateurvideo kijkt, dan krijg je de indruk dat alle nog bestaande inwoners van München op het werk zijn om dit gekleurde gedoe in de binnenstad te financieren. Hierbij kun je je echter ook iets anders afvragen: hoe kun je je met een sociale uitkering of met Hartz IV met het hele gezin een bezoek aan een café of een restaurant in de binnenstad van München veroorloven? Welke Duitse Hartz IV-ontvanger kan zich überhaupt een bezoek aan een restaurant veroorloven, om het even waar? Er stinkt iets enorm in dit land!

Bron:
https://politikstube.com
Door: “PS”
politikstube

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

View original post