GEWETENLOZE GRAAIERS . . .

E.J. Bron

Screenshot_17

(Door: “Driek”)

Niet veraf meer is de tijd dat bejaarde lieden voor onderdak hun heil moeten zoeken onder bruggen, in portieken en kraakpanden. Het geld voor hun verzorging is opgesoupeerd door gewetenloos graaiend tuig dat zich heeft verrijkt aan de bejaardenindustrie. Schrijnende taferelen doen zich straks voor van oude menschen die door de straten onzer steden zwerven. Enkele van hen zijn toegerust met bedelnap of hebben een pet op het trottoir gelegd waarin den voorbijkomende passant een kleinigheid kan deponeren. Weer anderen hebben een portiek als woonverblijf gekozen waar zij zich zo goed mogelijk trachten te redden met de hulp der omwonenden. Er is een ware run op grote kartonnen dozen welke niet meer zijn aan te slepen. Rollators, rolstoelen en afgedankte scootmobielen ontsieren het straatbeeld, dat met donker getinte lieden en mannen in djellaba’s een wrang beeld te zien geeft van de teloorgang van ons eens zo welvarend…

View original post 487 woorden meer

Advertenties

59% van de “vluchtelingen” ongeletterd

E.J. Bron

Screenshot_18

(Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)

Analfabeten in plaats van geschoolde krachten

Stap voor stap komt toch de waarheid aan het licht, en dat zelfs voor de parlementsverkiezingen: uitgerekend de regimegetrouwe “Bild-Zeitung” zegt eindelijk een keer de waarheid: 59% van de “vluchtelingen”, die zich in Duitsland laten voederen en vermaken, hebben geen schooldiploma, dus helemaal geen of slechts geringe schoolopleiding!

PI News (2)

View original post 294 woorden meer

Niet de nederzettingen zijn obstakel voor vrede maar wel de Arabisch islamitische overheersingsdrang

Een Ander Israëlisch Geluid

Leden van de Hashomer, een Joodse verdedigingsorganisatie die in 1909 werd opgericht om de Zionistische nederzettingen te beschermen, poseren hier met hun geweren in de Joodse gemeenschap van Rehovot tijdens de Ottomaans (= Turkse) bezetting van wat later de Staat Israël zal worden. Hashomer zal in 1920 opgaan in de Haganah dat zelf in 1948 opging in het IDF (Israëlische Leger). Rehovot werd in 1890 tijdens de Eerste Aliyah (1882–1903) opgericht door Poolse Joden op braakliggende grond, zonder bomen, noch huizen, noch water. Grond die gekocht werd van een christen Arabier. In 1931 woonden er al 3.193 mensen echter in 2015 reeds 132.671 [!] [beeldbron: Vintage Everyday]

Een van de grondbeginselen van de huidige conventionele wijsheid is dat “de nederzettingen het obstakel zijn voor de vrede”, alsof zonder de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza plotseling de vrede zou neerdalen op de aarde. We weten dat…

View original post 1.453 woorden meer

Van der Laan weigert jihadaanslag Kalverstraat te voorkomen – aanslag Amsterdam CS was nog niet genoeg

De rood-witte paaltjes aan het begin van de Kalverstraat, die eruit kunnen als er gelaad- en gelost moet worden, bieden volgens Erik geen enkele veiligheid. Ze komen slechts tot heuphoogte en ‘met een busje ga je daar al overheen.’ Betonblokken zouden de oplossing moeten zijn. En dat vindt niet alleen Erik. Ook andere ondernemers van de Kalverstraat hebben hun zorgen geuit en de gemeente gevraagd extra veiligheidsmaatregelen te treffen.

Maar betonblokken plaatsen, dat doet de Gemeente Amsterdam niet.

De ondernemers in de drukke Kalverstraat vinden het maar moeilijk te begrijpen. Kan de gemeente de burgers niet een beetje tegemoet komen door ze in ieder geval een veiliger gevoel te geven? Nee, zegt de Amsterdamse gemeente.

Ook terreurdeskundige Peter Knoope steunt de gemeente Amsterdam. ‘Er moet informatiegestuurd worden gewerkt. Men moet letten op specifieke signalen. Maar zeker niet de boel gaan afsluiten zonder dat daar concrete aanleiding voor is. We zijn een…

View original post 43 woorden meer

Macron – de val begint

E.J. Bron

Screenshot_8

(Door: Marco Maier – Vertaling: E.J. Bron)

Emmanuel Macron is een welbespraakte grootdoener. Dat wisten zijn critici daarvoor ook al. Frankrijk is economisch, financieel, politiek en maatschappelijk zo ontredderd, dat de nieuwe president ondanks zijn enorme parlementaire meerderheid nauwelijks iets kan uitrichten zonder de overweldigende volkswoede op zich te richten. En wie de Fransen kent, weet ook dat ze wel degelijk met daden de aandacht zullen vestigen op hun situatie.

Contra magazine

View original post 329 woorden meer

Kut Marokkaantjes begrijpen niet dat ze enkel in Europa vrouwen mogen aanranden en niet in Marokko zelf, dus worden ze opgepakt

Vier Marokkaanse kut blagen in de leeftijd tussen de 15 en 17 jaar oud negeren de smeekbeden van een 24 jarige vrouw in het Marokkaanse Casablanca om haar vervolgens ‘gewoon’ overdag in de bus de kleren van het lijf te scheuren, uit te schelden en aan te randen. Aan de opvoeding van de Marokkaanse jeugd kan dit in elk geval niet liggen dat bewijzen helaas meer dan genoeg Marokkaanse jongeren die in Europa hun jachtterrein hebben om naar hartenlust en straffeloos op onze vrouwen en dochters te jagen. Helaas voor dit tuig gebeurde een en ander in Marokko en tja dat mag natuurlijk niet.

Een video van dit gebeuren verscheen in de nacht van zondag op maandag op internet terwijl de gruweldaad die de vrouw werd aangedaan reeds 3 maanden geleden plaats heeft gevonden. De jonge vrouw werd half ontkleed, haar borsten werden betast en ze kreeg heftige beledigingen in…

View original post 555 woorden meer

Je vertrouwt je eigen ogen niet meer

Dat overkwam mij vanavond tenminste bij het lezen van het bericht in Elsevier. Nederland moet verzet staken tegen meer macht Brussel zo luid de kop !

En het gaat verder met; “De macht van de Europese Monetaire Unie (EMU) moet worden vergroot om de eurozone crisisbestendiger te maken. Het beoogde nieuwe kabinet en de Tweede Kamer moeten hun verzet tegen de groeiende macht van Brussel staken.”

En dit alles dan bij monde van de AIV. Nooit van gehoord ? Nou hier nog zo één ! De afkorting staat voor de “Adviesraad Internationale Vraagstukken“. De raad is *ahum* een belangrijk adviseur van de regering over buitenlands beleid. Zij slaan alarmeuro-1020312_640 vanwege de gebrekkige bescherming van de eurozone tegen nieuwe crises. Brussel moet de kans krijgen die crisisbestendigheid te vergroten: de overheidsschulden van veel eurolanden zijn ‘onverantwoord hoog’, de banken zijn kwetsbaar door het grote aantal oninbare leningen dat…

View original post 185 woorden meer