Commentaar van “Henk V.” op artikel van Michael Mannheimer

E.J. Bron

Screenshot_74

(Door: “Henk V.”)

Ik zal reageren op drie opmerkingen die Michael Mannheimer maakt in dit voortreffelijke stuk, dat uitstekend werd vertaald door Theresa :

BLIND EN STOM IS HET TEGENWOORDIG LINKS RESPECTIEVELIJK POLITIEK-CORRECT.

DUITSLAND ONTWIKKELT ZICH DANKZIJ MERKEL TOT EEN DERDEWERELDLAND

DE KOMENDE PARLEMENTSVERKIEZING IS NET ALS 1933 EEN NOODLOTSVERKIEZING VOOR DE TOEKOMST VAN DUITSLAND

Allereerst moeten wij af van de veronderstelling dat politiek-correct stom is en niet weet wat de gevolgen zullen zijn van de politiek die zij bedrijft.De boosaardige gebeurtenissen die wij met onze eigen ogen en oren zien en horen, worden ook waargenomen door de links-liberale elites. Alleen zij interpreteren deze anders Door langdurige collaboratie met de islam is het besef van waar en onwaar, van goed of fout als het ware omgedraaid! Dat krijg je wanneer je twee zaken met elkaar wilt verbinden die in wezen diametraal tegenover elkaar staan!   

View original post 882 woorden meer

Advertentie

Gelekt! Mailruzie met Frans Timmermans over massamigratie, EU en islam

E.J. Bron

Screenshot_78

(Door: Joost Niemöller)

Hans van der Linde, een bezorgde Nederlandse burger, begon een mailcorrespondentie met Frans Timmermans,  eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker. Over de massamigratie, de islamisering en de aanhoudende aanslagen op onschuldige Europese burgers. Van der Linde werd witheet en Timmermans niet minder. Het was weer eens roepen tegen een muur.

Hans van der Linde mailde me deze correspondentie toe en met zijn toestemming publiceer ik die hier:

Lees verder>>>
Joost Niemöller

View original post

Artsen klagen: Moslim-migranten maken ons het werken nauwelijks nog mogelijk

E.J. Bron

Screenshot_72

De eisenstellers op weg naar volledige verzorging.

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Passage:

In grote getale in elkaar geslagen en zwaar mishandelde moslima’s in de dokterspraktijken en gedeeltelijk zelfs in de ziekenhuizen zouden normaal gesproken overal een aanleiding vormen om van overheidswege in te grijpen. Maar feministen, vrouwenhuizen en gevolmachtigden van vrouwen houden dit niet voor “cultuur-sensibel” en knijpen allemaal hun ogen dicht! Blind en stom is het tegenwoordige Links respectievelijk politiek- correct.

Michael Mannheimer Blog

View original post 478 woorden meer

Clarice Gargard geparodieerd

Martien Pennings

Superpedantje Clarice Gargard

Mooi stukvan Mosterd op Geen Stijl. Onderwerp is Clarice Gargard, een meisje dat via haar black privilege klagen over black discrimination tot verdienmodel heeft gemaakt. (Zie ookMoroccan privilege). Mosterd parodieerteen columnvan Gargard in de NRC. Maar Mosterd levert de tekst van Gargard er niet bij. Jammer. Dat maken we hier goed. Gargard is zwart en Mosterd is donkerbruin.

De beelden van wit-nationalistische mannen met Polynesische Tiki-fakkels die in Charlottesville protesteerden tegen alle minderheden die je je kunt bedenken beheersen al een week het nieuws. Het bestaan van neonazi’s verbaast me niet maar wel de bereidwilligheid van anderen, zij het media, opiniemakers of ‘gewone’ burgers – ook in Nederland – om hun beweegreden te legitimeren en in naam van tolerantie intolerantie te dulden. Het is ieders goed recht om nazi’s te verdedigen. Alleen, waarom zou je dat willen?

De beelden van Marokkaanse mannen…

View original post 421 woorden meer

‘Welvaart’ is de grootste Europese Leugen!

eunmask

DeGouden bergen’ belofte is een EU een farce!

Toen Nederland ongevraagd deel ging uitmaken van de EU werden ons gouden bergen beloofd. Wat is daarvan terecht gekomen? Helemaal niets voor Jan Modaal!
De gemiddelde Nederlander zit opgescheept met hoge huren, hoge zorgkosten, langer doorwerken, massamigratie, afbraak van onze welvaart, pensioenen die door de lage rente in de problemen zijn geraakt.

De euro=dodelijk!
De realiteit is dat landen die niet aan de euro hebben deelgenomen, zoals Zwitserland en Zweden, hun economische groei sinds de invoering van de gemeenschappelijke munt op peil hebben weten te houden, terwijl de economische groei in ons land is ingestort. De grootste leugen is dat de euro ons veel ‘welvaart’ heeft gebracht. Het tegendeel is waar!

De vele miljarden die we jaarlijks netto afdragen aan de EU en de tientallen miljarden euro aan noodleningen die we inmiddels hebben betaald of waarvoor we (ook indirect via…

View original post 31 woorden meer

De (on)macht van “terreurexperts”

E.J. Bron

Screenshot_66

(Door: Wim van Schaik)

Bij gebrek aan visie maken “terreurexperts” de dienst uit. Zij souffleren Rutte, al of niet via de ambtenaren. Misschien geeft dat Rutte het gevoel ‘verantwoord’ bezig te zijn, de man en vrouw in de straat weten beter. Zij zien een Rutte die als een konijn in de koplampen staart en maar hoopt dat de grote ontmaskering uitblijft. Daarom wordt dodelijk geweld steeds weer gelabeld als min of meer ‘normaal’: verwarde man, suikerpatiënt, onwel, dronken, slechte bui, … Dat blijft niet werken. De uitvluchten raken eens op.

View original post 652 woorden meer