OPROEP AAN ALLE NEDERLANDERS, STOP RUTTE III!

eunmask

OPROEP AAN ALLE NEDERLANDERS, STOP RUTTE III!
STEUN DE COLLECTIEVE AANKLACHT & PETITIE WEGENS DISCRIMINATIE/UITSLUITING VAN 1,4 MILJOEN BURGERS…

__________________________________________________________

UPDATE: AANGIFTE OP 9 APRIL 2017 INGEDIEND NAMENS 3.300 BURGERS, ONZE FACEBOOKPAGINA IS VERWIJDERD & HET O.M. ZWIJGT!!!

Beste Nederlanders,
De Nationale Bond voor Overheidszaken heeft op 9 april 2017 aangifte gedaan namens 3.300 burgers, wegens het ondermijnen van het Fair-Play beginsel van de Nederlandse democratie, door het plegen van een Cordon Sanitaire op een democratisch gekozen partij (PVV) en zijn kiezers, door het ontnemen van het stemrecht. Elke KvK-ingeschreven politieke vereniging die deelneemt aan de Nederlandse democratie, dient de democratische spelregels te respecteren en na te leven. Geen enkele politieke partij bepaalt wie regeert, dat bepalen namelijk alleen de kiezers!

Ook zijn de Nederlandse kiezers onder dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleid met list & bedrog in een samenzwering om een andere stemkeuze te moeten maken en zijn de verkiezingen beïnvloed…

View original post 258 woorden meer