Kanteling ten Goede! Slechts één enorme misser in de Verklaring van Parijs van 7 oktober 2017

Martien Pennings

Mooi en zéér betekenisvol stuk, dat met een variant op een bekend geschiedenis-handboek tot titel had kunnen hebben, “European Civilization: The Continuing Experiment”. In mijn aanvankelijke enthousiasme zei ik na eerste lezing dat het misschien wel thuishoorde “in een  traditie van Grote Teksten”. Dat suggereerde Magna Charta-achtige proporties of iets in de orde van de Acte van Verlaetinghe. Maar daarvoor is de tekst te lang en te verboos en is er ÉÉN ENORME MISSER.

In eerste instantie heb ik eroverheen gelezen:

“Ze miskennen en verloochenen de christelijke wortels van Europa. Tegelijk wringen ze zich in allerlei bochten om geen aanstoot te geven aan moslims waarvan ze zich inbeelden dat die lustig hun seculiere, multiculturele vooruitzichten zullen overnemen. Verzonken in vooroordelen en onwetendheid, en verblind door ijdele, zelfvoldane visies van een utopische toekomst, verstikt dit valse Europa afwijkende meningen—in de naam van vrijheid en tolerantie. Dit is…

View original post 562 woorden meer