“Census Islamica”

E.J. Bron

Screenshot_63

(Door: “Henk V.”)

In de beide, samengevoegde, artikelen kan ik mij volledig vinden. De FEITEN die worden genoemd, en die ondubbelzinnig aantonen welke risicofactor een INTOLERANTE ideologie voor elke Joods-christelijke/humanistische samenleving vormt, zouden voor ieder weldenkend mens tot een doorslaggevende conclusie moeten leiden: De ideologie van de islam botst hevig met onze vrije manier van leven en denken. Deze ideologie kan EN wil zich NIET VERMENGEN met onze westerse waarden, omdat die ideologie ervan uitgaat dat alleen een islamitische samenleving voldoet aan de eisen die van “hogerhand” (Allah) zijn gesteld. Dat is de situatie die in het islamitische taalgebruik als “VREDE” wordt omschreven!

View original post 747 woorden meer