10 manieren waarop de islam schandalen over seksueel misbruik kan voorkomen

Martien Pennings

Wat zegt u? Ja, de schandálen! Nee, niet het misbruik zelf, dat gaat juist met een miljoen procent omhoog. David Wood, een van de Einsteins van de islamkritiek, reageert met bovenstaande video op een artikel in “The Independent” dat gekocht is door de Saoedi’s en waarin wordt uitgelegd dat seksueel misbruik in de islam slechts sporadisch voorkomt. Als ik trans-seksueel was, zou ik uitroepen: wat een giller!

Het stuk in “de Onafhankelijke” en Woods reactie deden me denken aan een zedenles uit 1998  (!) in Der Völkische door een moslimische professor die schande sprak van Bill Clinton en de Monica Lewinsky-affaire. Ik schreef natuurlijk een woedende ingezonden tirade die even natuurlijk geweigerd werd en die ik kwijt raakte maar waarvan ik de essentie in 2006 alsnog publiceerde op mijn eigen website onder de titel:

De Volkskrant als Cultureel Auschwitz

Mag ik u een passage uit die…

View original post 299 woorden meer